จุดประสงค์การทำเวบไซด์

เวบไซด์ ปิดทองดอทคอม สร้างเพื่อประชาสัมพันธ์ งานปิดทองฝังลูกนิมิต โดยได้นำมาจากข้อมูลการประกาศตามท้องถนนและสี่แยกต่าง ๆ และข้อมูลตามเวบไซด์ ท่านใดมีข้อมูลสามารถส่งได้ที่ [email protected] หรือ post ลง webboard ได้ครับ

You are at: Home ความหมายลูกนิมิต
ความหมายลูกนิมิต PDF Print E-mail
Written by Administrator   

การปิดทองฝังลูกนิมิต จะใช้ลูกนิมิตผูกสีมาจำนวน 9 ลูก
โดยฝังไว้กลางอุโบสถอีก 1 ลูก ถือเป็น ลูกเอก
และฝังตามทิศต่างๆ รอบอุโบสถทั้ง 8 ทิศ ทิศละ 1 ลูก
โดยมีความหมายดังนี้
1. นิมิตลูกเอก ฝังใจกลางโบสถ์ เป็นการบูชาพระพุทธเจ้า   
2. ทิศตะวันออก บูชา พระอัญญาโกณฑัญญะ พระสาวกและพระอรหันต์องค์แรก
3. ทิศตะวันออกเฉียงใต้ บูชา พระมหากัสสปะ ประธานหมู่สงฆ์ที่ทำสังคายนาครั้งแรก
4. ทิศใต้ บูชา พระสารีบุตร พระอัครสาวกฝ่ายขวา ผู้เลิศทางปัญญา
5. ทิศตะวันตกเฉียงใต้ บูชา พระอุบาลีเถระ ผู้เลิศทางวินัย
6. ทิศตะวันตก ด้านหลังของโบสถ์ บูชา พระอานนท์ พุทธอุปัฏฐาก ผู้เปรียบเสมือนเงาตามพระองค์
7. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บูชา พระควัมปติเถระ ผู้เป็นเลิศในทางลาภ
8. ทิศเหนือ บูชา พระโมคคัลลานะ พระอัครสาวกฝ่ายซ้าย ผู้เลิศทางฤทธิ์ ลูกสุดท้ายทาง
9. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บูชา พระราหุล ผู้เป็นเลิศทางการศึกษา และเป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพัน

 

งานปิดทองฝังลูกนิมิต

Home
ความหมายลูกนิมิต
คำอธิฐานปิดทองฝังลูกนิมิต
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2567
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2566
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2565
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2564
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2563
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2562
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2561
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2560
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2559
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2558
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2557
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2556
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2555
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2554
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2553
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2552
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2551
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2554
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2555
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2556
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2557
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2558
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2559
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2560
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2561
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2562
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2563
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2564
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2565
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2566
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2567

themesclub.com cms Joomla template
Copyright © 2007 ปิดทองดอทคอม  -  All Rights Reserved. design by themesclub.com
themesclub logo

PageRank Checking Icon Code text link สำหรับช่วยกันประชาสัมพันธ์ งานปิดทองฝังลูกนิมิตทั่วประเทศ สารบัญเว็บไทย