จุดประสงค์การทำเวบไซด์

เวบไซด์ ปิดทองดอทคอม สร้างเพื่อประชาสัมพันธ์ งานปิดทองฝังลูกนิมิต โดยได้นำมาจากข้อมูลการประกาศตามท้องถนนและสี่แยกต่าง ๆ และข้อมูลตามเวบไซด์ ท่านใดมีข้อมูลสามารถส่งได้ที่ [email protected] หรือ post ลง webboard ได้ครับ

You are at: Home งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2558 -->ข้อมูลวัด(Excel)

Download File Excel (94 kb.) : www.pidthong.com_2558.xls 

(File Excel มีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เบอร์โทรติดต่อทางวัด,วันที่และเวลาตัดหวายลูกนิมิต,และข้อมูลอื่นๆ)

ลำดับ วัด วันที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 วัดบางคราม 17 - 25 มกราคม 2558 ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่
2 วัดปกาสัย 18 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
3 วัดเหมืองปิล๊อก 30 ธันวาคม 2557 -  1 มกราคม 2558 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
4 วัดหนองสองห้อง 20 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
5 วัดดอนชะเอม 18 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
6 วัดลุ่มสุ่ม 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
7 วัดหนองปรือ(ไทรโยค) 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
8 วัดหนองนกเเก้ว  14 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ต.หนองนกเเก้ว อ.เลาขวัญ  จ.กาญจนบุรี
9 วัดน้ำโจนกาญจนาราม 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ  จ.กาญจนบุรี
10 วัดเกาะเเก้ววนาราม 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 ต.หนองโสน  อ.เลาขวัญ  จ.กาญจนบุรี
11 วัดหนองใหญ่เจริญพร 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
12 วัดอินทร์ประทานพร (วัดภูปอ) 2 - 6 มกราคม 2558 ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
13 วัดสว่างอุทัยดอนยูง 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
14 วัดสี่เเยกสมเด็จ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2558 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
15 วัดอยู่โนนมะกอก 28 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำเเพงเพชร
16 วัดถนนน้อย 26 ธันวาคม 2557 - 3 มกราคม 2558 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา  จ.กำเเพงเพชร
17 วัดเขาคีรีส 27 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558 ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำเเพงเพชร
18 วัดวังทองหลาง 26 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำเเพงเพชร
19 วัดเทพนคร 27 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำเเพงเพชร
20 วัดทุ่งสวน  26 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558 ต.นครชุม  อ.เมือง จ.กำเเพงเพชร
21 วัดเกศกาสร 25 ธันวาคม 2557 - 3 มกราคม 2558 ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำเเพงเพชร
22 วัดโพธิ์เตี้ย 28 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 ต.ลานกระบือ  อ.ลานกระบือ จ.กำเเพงเพชร
23 วัดป่าภาวนาราม (บ้านไหล่ประดา) 1 - 11 กุมภาพันธ์ 2558 ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
24 วัดป่าชัยรังสี 17 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 ต.ลานดอกไม้ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
25 วัดศรีชมชื่น 4 - 6 เมษายน 2558 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนเเก่น
26 วัดสว่างอารมณ์  10 - 14 เมษายน 2558 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนเเก่น
27 วัดโนนทัน 5 - 9 เมษายน 2558 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนเเก่น
28 วัดดอนน้ำผึ้ง 8 - 11 เมษายน 2558 ต.ดงเมืองเเอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
29 วัดสว่างโพธิ์ศรี 10 - 12 เมษายน 2558 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
30 วัดหนองปลาไหล 13 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี
31 วัดเเก่งน้อย 18 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 ต.เขาเเก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
32 วัดเขาเเก้ว 18 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 ต.เขาเเก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
33 วัดไร่เก่า 17 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
34 วัดสนธิ์ทองวังใหม่  15 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
35 วัดนาสนาคก์ 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2558 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
36 วัดเขาเเก้ว 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
37 วัดสว่างอารมณ์ 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
38 วัดหัวเนิน 14 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
39 วัดบ้านหัวนา 17 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
40 วัดสังกะเปรียว 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
41 วัดเดือนเพ็ญ 17 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
42 วัดซุ้มกระต่าย 27 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
43 วัดสระใหญ่ 26 ธันวาคม 2557 - 3 มกราคม 2558 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 
44 วัดโคกโบสถ์(คุ้งตาล) 27 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 
45 วัดสระเเก้ว 29 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 
46 วัดพุทธมงคลวนาราม 24 - 28 มีนาคม 2558 ต.ท่ามะไฟหวาน อ.เเก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
47 วัดโนนเชือก 18 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
48 วัดเกาะสามัคคี 30 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ
49 วัดป่าสุริย์วงศ์  27 - 30 ธันวาคม 2557 ต.กุดชุมเเสง อ.หนองบัวเเดง  จ.ชัยภูมิ
50 วัดพระธาตุดอยกู่เเก้ว 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ต.จันจว้าใต้ อ.เเม่จัน จ.เชียงราย
51 วัดดอยชมภู 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 ต.โป่งเเพร่ อ.เเม่ลาว จ.เชียงราย
52 วัดศาลาเชิงดอย 23 - 25  ธันวาคม 2557 ต.ห้วยไคร้  อ.เเม่สาย  จ.เชียงราย
53 วัดดงหลวง 11 - 15 มีนาคม 2558 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
54 วัดหวาย 9 - 12 มกราคม 2558 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
55 วัดปากอิงใต้ 19 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
56 วัดโพธิ์ทองนิมิต 24 - 30 มกราคม 2558 ต.ปงน้อย อ.ดงหลวง จ.เชียงราย
57 วัดป่าอรัญญวิเวก 12 - 15 มีนาคม 2558 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
58 วัดเเม่พุง 23 กุมภาพันธ์ 2558 ต.ป่าเเดด อ.ป่าเเดด จ.เชียงราย
59 วัดห้วยอ้มใหญ่ชัยมงคล 5 - 7 มีนาคม 2558 ต.เเม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย
60 วัดห้วยเคียน  26 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 ต.ท่าสุด อ.เมือง  จ.เชียงราย
61 วัดห้วยทรายสามัคคีธรรม 13 - 15 มีนาคม 2558 ต.ท่าสุด อ.เมือง  จ.เชียงราย
62 วัดพระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย 13 - 14  กุมภาพันธ์ 2558 ต.เเม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
63 วัดสบสอย 19 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ต.เเม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
64 วัดทุ่งหลุก 8 - 11 มกราคม 2558 ต.เชียงดาว   อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
65 วัดบงตัน 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
66 วัดเขตคิชฌาวาส 8 - 12 มกราคม 2558 ต.น้ำเเพร่ อ.หางดง  จ.เชียงใหม่
67 วัดเจริญร่มเมือง 20 - 28 มิถุนายน 2558 ต.กะลาเส อ.สิเภา จ.ตรัง
68 วัดในเตา 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
69 วัดนนทรี 17 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 ต.นนทรี อ.บ่อไร่ จ.ตราด
70 วัดมะนาว 16 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด
71 วัดมงคลนิมิตร 1 - 8 มีนาคม 2558 ต.เเม่กาษา อ.เเม่สอด จ.ตาก
72 วัดเเม่กี๊ดสามทา 14 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 ต.เเม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก
73 วัดวังไทร 12 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครนายก
74 วัดหนองเจริญธรรม(หนองเขมร) 14 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2558 ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
75 วัดคลองเสมียนตรา 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม
76 วัดไผ่หูช้าง 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม
77 วัดโพนเเก้ว 12 - 14 มีนาคม 2558 ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
78 วัดทรายศรี 30 ธันวาคม 2557 - 7 มกราคม 2558 ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
79 วัดอรัญญานาโพธิ์  22 - 26 มกราคม 2558 ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
80 วัดหนองจาน 30 ธันวาคม 2557 - 3 มกราคม 2558 ต.ขามสะเเกเเสง อ.ขามสะเเกเเสง จ.นครราชสีมา
81 วัดถนนนางคลาน 27 ธันวาคม 2557 -  4 มกราคม 2558 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา
82 วัดท่าศิลาอาสน์ 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
83 วัดสำโรง 30 ธันวาคม 2557 -  3 มกราคม 2558 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
84 วัดกระทุ่มโพรง 18 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
85 วัดกะพี้ 29 ธันวาคม 2557 - 3 มกราคม 2558 ต.ค้างพลู อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
86 วัดป่าหนองตาล (ธรรมยุต) 27 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558 ต.ค้างพลู อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
87 วัดดอนชมพู  9 - 18 เมษายน 2558  ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
88 วัดซาด 7 - 14 เมษายน 2558  ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
89 วัดซับสวอง 28 ธันวาคม 2557 -  3 มกราคม 2558 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
90 วัดมหาชัยวนาราม 29 ธันวาคม 2557 -  6 มกราคม 2558 ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
91 วัดศิมาลัยทรงธรรม 26 ธันวาคม 2557 -  4 มกราคม 2558 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
92 วัดสว่างสามัคคี 10 - 15 เมษายน 2558 ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
93 วัดธรรมเมืองทอง 14 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะเเกเเสง จ.นครราชสีมา 
94 วัดทรายทอง 15 - 21 กุมภาพันธ์ 2558 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
95 วัดเทพนมเชือด 12 - 20 เมษายน 2558 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
96 วัดวังรอ 27 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 ต.วังมหากร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
97 วัดคลองวิไล 26 ธันวาคม 2557 -  4 มกราคม 2558 ต.ตาสัง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
98 วัดเทพพรสวรรค์ธารหวาย 5 - 11 มกราคม 2558 ต.สระทะเล อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
99 วัดเกาะเเก้ว 26 ธันวาคม 2557 - 6 มกราคม 2558 ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
100 วัดหางตลาด  27 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558 ต.พิกุล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์  
101 วัดทุ่งสนามชัย 28 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558 ต.หนองกรด  อ.บรรพตพิสัย  จ.นครสวรรค์  
102 วัดสระนางสรง 27 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558 ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์  
103 วัดจิกใหญ่ 26 ธันวาคม 2557 - 3 มกราคม 2558 ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสววรค์
104 วัดบางเเพรก  13 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 ต.บางรักใหญ่  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
105 วัดเตย 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
106 วัดพระธาตุศรีคีรีชัย 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน
107 วัดเหนือฝาย 22 มีนาคม 2558 ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน
108 วัดบ้านใหม่ 2 มีนาคม 2558 ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน
109 วัดเสม็ดเเสงอรุณ 12 - 17 เมษายน 2558 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
110 วัดใหม่สายตะกู 29 ธันวาคม 2557 -  4 มกราคม 2558 ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
111 วัดบ้านด่าน 22 - 28  ธันวาคม 2557 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน  จ.บุรีรัมย์
112 วัดโคกชุม 11 - 16 เมษายน 2558 ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
113 วัดประสิทธาราม 1 - 7 มกราคม 2558 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
114 วัดบ้านเกตุเหนือ 30 ธันวาคม 2557 - 2 มกราคม 2558 ต.บ้านตะโก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
115 วัดเเสงสรรค์ 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
116 วัดบุญชื่นชู 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี
117 วัดมรสวบ 11 - 18 เมษายน 2558 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
118 วัดทองอินทร์เจริญพร 17 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
119 วัดเขานกกระจิบ(วัดเนินสวรรค์) 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
120 วัดประจันตคามเสมาราม (ใยพิมล) 14 - 22 กุมภาพันธ์  2558 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
121 วัดนาเเขม  16 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 
122 วัดเกษตรสมบูรณ์ 29 ธันวาคม 2557 -  1 มกราคม 2558 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา
123 วัดเทศน์ธรรมนาวา  (ท่าไทร) 12 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
124 วัดปัจจันตคาม(ทุ่งคงโงก) 7 - 15 มีนาคม 2558 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมือง จ.พังงา
125 วัดหัวเขาชัยสน 24 - 28 เมษายน 2558 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
126 วัดภูเขาทอง 22-26 กุมภาพันธ์ 2558 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
127 วัดหลักสิบ 6 - 15 มีนาคม 2558 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
128 วัดท่าตำหนัก 25 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 
129 วัดท่ากระดาน  26 ธันวาคม 2557 - 8 มกราคม 2558 ต.หนองปลาไหล  อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 
130 วัดดงหมี 26 ธันวาคม2557 -  4 มกราคม 2558 ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
131 วัดหนองนา 25 ธันวาคม 2557 - 3 มกราคม 2558 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
132 วัดซำเตย (สวนป่าสมุนไพร) 27 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
133 วัดป่าวังเเสงธรรม(วัดป่าวังสัจจะธรรม) 27 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 ต.วังนกเเอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
134 วัดป่าคาย 26 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558 ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย  จ.พิษณุโลก 
135 วัดเเหลมเจดีย์ 27 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558 ต.บางระกำ  อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 
136 วัดป่าเด็งธรรมาราม 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ต.ป่าเด็ง อ.เเก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 
137 วัดเขากระปุก 19 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี 
138 วัดใหม่ถ้ำเเก้ว 28 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 ต.ลาดเเค อ.ชนเเดน จ.เพชรบูรณ์
139 วัดซับบอน 26 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
140 วัดศรีชมภู 27 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
141 วัดบุญชัย 29 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี  จ.เพชรบูรณ์
142 วัดป่าหัวโตก 27 มกราคม 2557 - 4 กุมภาพันธ์ 2558 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
143 วัดเทวราชกุญชร 27 ธันวาคม 2557 - 2 มกราคม 2558 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
144 วัดธรรมสมาคม(บ้านดงขวาง) 28 ธันวาคม 2557 - 3 มกราคม 2558 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
145 วัดจอมเขา 25 - 27 มกราคม 2558 ต.ป่าเเดง  อ.เมือง จ.แพร่
146 วัดพระธาตุใจดี 1 - 3 เมษายน 2558 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
147 วัดไทรพร้าว มิถุนายน 2558 ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
148 วัดเเก่งหลวง 5 - 7 มีนาคม 2558 ต.เเม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่
149 วัดผาคัน 2 พฤษภาคม 2558  ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
150 วัดมณีกาศอรัญญิการาม 16 มีนาคม 2558 ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่
151 วัดสิริสีลสุภาราม(วัดหลวงปู่สุภา) 21 - 27 ธันวาคม 2557 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
152 วัดบูรพาห้วยหลาว 1 - 3 มกราคม 2558 ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
153 วัดคามวาสี  20 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ต.หนองเเวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 
154 วัดนาคำ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ต.นาคำ อ.คำเขื่อนเเก้ว จ.ยโสธร
155 วัดเสาธงทอง 31 ธันวาคม 2557---2 มกราคม 2558 ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
156 วัดเหล่าเสือ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2558 ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
157 วัดบ่อเเก้ว 18 - 22 กุมภาพันธ์  2558 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
158 วัดดอนกอกราษฎร์บำรุง 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2558 ต.เกาะเเก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
159 วัดดอนสำราญ 17 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 ต.วังหว้า อ.เเกลง จ.ระยอง
160 วัดยางงาม 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง
161 วัดละหารใหญ่ 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
162 วัดอ่างเเก้ว 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
163 วัดหนองมะปริง 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ต.เเม่น้ำคู้ อ.ปลวกเเดง จ.ระยอง
164 วัดมาบยางพร 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ต.มาบยางพร อ.ปลวกเเดง จ.ระยอง
165 วัดคลองบางบ่อ 1 - 11 มิถุนายน 2558 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
166 วัดหนองกระทุ่ม  19 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 ต.จอมบึง อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี
167 วัดเบิกไพร 19 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 ต.จอมบึง อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี
168 วัดโกรกสิงขร  18 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2558  ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี
169 วัดชาวเหนือ 21 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2558 ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
170 วัดเก่าบางกระ 18 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี
171 วัดหนองหมี  17 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 ต.ท่าเคย  อ.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี  
172 วัดวังไผ่ 27 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558 ต.ดงมะรุม  อ.โคกสำโรง  จ.ลพบุรี
173 วัดสุทธาวาส (ท่ากรวด) 27 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 ต.เเก่งผักกูด อ.ท่าหลวง  จ.ลพบุรี
174 วัดซับยางราษฎร์บำรุง 28 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง  จ.ลพบุรี
175 วัดหนองน้ำทิพย์ 27 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 ต.พุคา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
176 วัดกลาง 13 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี
177 วัดข่อยเหนือ 28 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558 ต.บ้านข่อย อ.เมือง จ.ลพบุรี
178 วัดบ้านสาด 9 - 11 มกราคม 2558 ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง
179 วัดบ้านจ๋ง 1 - 3 มกราคม 2558 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
180 วัดนาบง 6 - 8 มีนาคม 2558 ต.ดอนไฟ อ.เเม่ทะ จ.ลำปาง 
181 วัดบ้านใหม่ร่องเเกลบ 10 - 12 เมษายน 2558 ต.ป่าสัก อ. เมือง จ.ลำพูน
182 วัดป่ายาง 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
183 วัดป่าตึงงาม 27 - 29 มีนาคม 2558 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน
184 วัดสันต้นข่า 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2558 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 
185 วัดหนองข่า 30 ธันวาคม 2557 - 2 มกราคม 2558 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย
186 วัดภูช้างน้อย 28 - 31 มกราคม 2558 ต.หาดทรายขาว อ.เชียงคาน จ.เลย 
187 วัดบ้านชำ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2558 ต.ซำ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
188 วัดหนองนกเขียน 6 - 8 มีนาคม 2558 ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
189 วัดบ้านหนองผือ 9 - 15 เมษายน 2558 ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
190 วัดกกกอก 18 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ต.งิ้วด่อน อ.เมือง จ.สกลนคร
191 วัดบ้านท่าเยี่ยม 16 - 18 มกราคม 2558 ต.โนนหอม อ.เมือง จ.สกลนคร
192 วัดทุ่งบัว 9 - 19 เมษายน 2558 ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
193 วัดแกล้วทรงธรรม (วัดหนองถ้วย) 16 - 24 พฤษภาคม 2558 ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา
194 วัดศาลาหลวงบน 18 - 27 เมษายน 2558 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา
195 วัดหัววัง 7 - 14 เมษายน 2558 ต.บ้านใหม่ อ.ระโนด จ.สงขลา
196 วัดสันติวรคุณ 22 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2558   ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา
197 วัดถาวรวราราม(วัดเก่า) 26 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2558  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
198 วัดเทพรัตนาราม 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
199 วัดวิสุทธิวราวาส 18 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2558 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
200 วัดใหม่ไพรวัลย์ 18 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระเเก้ว
201 วัดวังเเดง 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระเเก้ว
202 วัดเขาพรหมสุวรรณ 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2558 ต.เเซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระเเก้ว
203 วัดหนองหว้า 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระเเก้ว
204 วัดฟูก(ฟูกทอง) 27 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
205 วัดสามัคคีธรรม 28 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 ต.สระเเจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
206 วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร 17 ธันวาคม 2557 - 18 มกราคม 2558 ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
207 วัดอู่สำเภาทอง(หกหลุม) 26 มกราคม 2557 - 1 กุมภาพันธ์ 2558 ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
208 วัดธารชะอม 10 - 18 มีนาคม 2558 ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
209 วัดหนองโกสูง   27 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์   จ.สุพรรณบุรี
210 วัดบ้านสูตร 16 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
211 วัดดอนมะนาว 17 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
212 วัดบางซอ 14 - 28 กุมภาพันธ์  2558 ต.บางตะเคียน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
213 วัดหนองกระทู้ 17 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
214 วัดบัลลังก์ 27 ธันวาคม 2557 -  4 มกราคม 2558 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
215 วัดทุ่งตลิ่งชัน 13 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
216 วัดหนองตาเเก้ว  9 - 17 เมษายน 2558 ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 
217 วัดสามเอก 26 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 
218 วัดไทรย์ 27 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558 ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 
219 วัดอู่ทอง 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี 
220 วัดทักษิณวารี (ทักษิณวารีสิริสุข) 29 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558 ต.ลำดวน  อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
221 วัดพัฒนาธรรมาราม (บ้านด่านช่องจอม) 28 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
222 วัดบ้านทำนบ 10 - 15 เมษายน 2558 ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
223 วัดโพธิญาณรังสี 10 - 15  ธันวาคม 2557 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
224 วัดศรีวิหารเจริญ 12 - 14  ธันวาคม 2557 ต.ระเงง  อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์
225 วัดช่างปี่ 31 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558 ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
226 วัดเตยนิมิต  7 - 12 กุมภาพันธ์ 2558 ต.หินโงม  อ.เมือง จ.หนองคาย
227 วัดพระพุทธบาท 29 มกราคม 2557 - 2 กุมภาพันธ์ 2558 ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
228 วัดสีลวิสุทธิ์วราราม  3 - 6 เมษายน 2558 ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง  จ.หนองบัวลำภู
229 วัดบุพพวนารามนิเวศน์ 24 - 27 มีนาคม 2558 ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง  จ.หนองบัวลำภู
230 วัดราษฎร์บำรุง  7 - 9 เมษายน 2558 ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง   จ.หนองบัวลำภู
231 วัดป้อมแก้วประโชติวิทยาภรณ์ 18 - 22 กุมภาพันธ์  2558 ต.บ้านกลึง อ.บางไทร จ.อยุธยา
232 วัดพัฒนา(ดอนกร่าง) 25 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558 ต.บ้านพราน อ.เเสวงหา จ.อ่างทอง
233 วัดเชือกนอก 2 - 4 มกราคม 2558 ต.นาจิก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
234 วัดมณีวรรณ  15 - 19 มีนาคม 2558 ต.โพนสูง  อ.ไชยวาน  จ.อุดรธานี
235 วัดเทพนิมิตร 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2558 ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
236 วัดบ้านหนองหญ้าม้า 4 - 8 มีนาคม 2558  ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
237 วัดป่าดงใหญ่ 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2558  ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
238 วัดบ้านเม่น 30 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558 ต.บ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี
239 วัดป่าสามัคคีโนนกุด (บ้านสูงเเคน) 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2558   ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี
240 วัดมีชัย 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2558 ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
241 วัดท่าไม้เหนือ 29 ธันวาคม 2557 -  3 มกราคม 2558 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
242 วัดทัพคล้าย 27 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่  จ.อุทัยธานี
243 วัดเขาพระยาพายเรือ 27 ธันวาคม 2557 - 4 มกราคม 2558 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
244 วัดนาดี 7 - 8 มีนาคม 2558 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
245 วัดบ้านนาจะหลวย (เทพศรีวิไล) 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
246 วัดโนนสมบูรณ์ 19 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ต.โนนสมบูรณ์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
247 วัดศรีมงคล 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2558 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
248 วัดวังเเคน 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
249 วัดป่าศรีเมืองใหม่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2558 ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
250 วัดกุญชรดิตถาราม 16 - 21 กุมภาพันธ์ 2558 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
251 วัดหนองหัวงัว 12 - 14 มีนาคม 2558 ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
252 วัดบ้านหนองหอย 14 - 16 มีนาคม 2558 ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 
253 วัดหนองสองห้อง  14 - 18 มีนาคม 2558 ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี  
254 วัดเเก้วรังษี 2 - 4 มกราคม 2558 ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี  
255 วัดหนองเม็ก  28 - 30 มกราคม 2558 ต.ช่องเม็ก อ.สิริธร จ.อุบลราชธานี  
256 วัดสุวรรณคีรี (วัดควนมูสัง) 23 - 25 มกราคม 2558 ต.จูปิง   รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
 

งานปิดทองฝังลูกนิมิต

Home
ความหมายลูกนิมิต
คำอธิฐานปิดทองฝังลูกนิมิต
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2567
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2566
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2565
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2564
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2563
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2562
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2561
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2560
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2559
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2558
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2557
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2556
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2555
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2554
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2553
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2552
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2551
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2554
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2555
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2556
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2557
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2558
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2559
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2560
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2561
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2562
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2563
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2564
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2565
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2566
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2567

themesclub.com cms Joomla template
Copyright © 2007 ปิดทองดอทคอม  -  All Rights Reserved. design by themesclub.com
themesclub logo

PageRank Checking Icon Code text link สำหรับช่วยกันประชาสัมพันธ์ งานปิดทองฝังลูกนิมิตทั่วประเทศ สารบัญเว็บไทย