จุดประสงค์การทำเวบไซด์

เวบไซด์ ปิดทองดอทคอม สร้างเพื่อประชาสัมพันธ์ งานปิดทองฝังลูกนิมิต โดยได้นำมาจากข้อมูลการประกาศตามท้องถนนและสี่แยกต่าง ๆ และข้อมูลตามเวบไซด์ ท่านใดมีข้อมูลสามารถส่งได้ที่ [email protected] หรือ post ลง webboard ได้ครับ

You are at: Home งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2563 -->ข้อมูลวัด(Excel)
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2563(xls) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 17 August 2019 18:09

**ช่วงนี้ บางวัดอาจมีเลื่อนการจัดงาน รบกวนติดต่อทางวัด เพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องครับ**


Download File Excel (123 kb.) : www.pidthong.com_2563.xls 

(File Excel มีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เบอร์โทรติดต่อทางวัด,วันที่และเวลาตัดหวายลูกนิมิต,และข้อมูลอื่นๆ)

(ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาติดต่อกับทางวัด เพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้อง)

ลำดับ วัด วันที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 วัดเกาะลันตา 18 - 22 มีนาคม 2563 ต.เกาะลันตา อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
2 วัดม่วง 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 แขวงหลักสอง เขตบางแค จ.กรุงเทพมหานคร
3 วัดพระธาตุโป่งนก 18 - 26 มกราคม 2563 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
4 วัดหินดาดผาสุการาม 29 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
5 วัดศรีเกษตราราม 12 - 18 มกราคม 2563 ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
6 วัดป่าเเดง 20 - 22 มีนาคม 2563 ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์
7 วัดธรรมพิทักษ์ 28 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
8 วัดมาบมะโมง 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
9 วัดหนองจอกพัฒนาราม 26 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
10 วัดท่าข้ามสามัคคี 28 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
11 วัดมอสำราญ 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
12 วัดหนองไม้เเดง 27 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
13 วัดทุ่งมหาศาล 28 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
14 วัดหินชะโงก 18 - 26 มกราคม 2563 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
15 วัดคลองราษฎร์เจริญ 27 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563 ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
16 วัดโขมงหัก 28 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
17 วัดหนองใหญ่ปางช่างยม 27 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.วังทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
18 วัดทรายทองวนาราม 29 ธันวาคม 2562 - 7 มกราคม 2563 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
19 วัดบ้านใหม่สามัคคี 30 ธันวาคม 2562 - 8 มกราคม 2563 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
20 วัดโพธิ์ศรีสำราญ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนเเก่น
21 วัดโนนพลทอง 16 - 19 มีนาคม 2563 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนเเก่น
22 วัดทองประสิทธิ์ 4 - 8 มีนาคม 2563 ต.ทุ่งชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนเเก่น
23 วัดประชาอุทิศพัฒนาราม 30 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563 ต.หนองเเดง อ.สีชมพู จ.ขอนเเก่น
24 วัดป่าพรหมประชานิมิต 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนเเก่น
25 วัดโสภารัตนาราม 27 - 30 ธันวาคม 2562 ต.กุงเซิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
26 วัดเขาช่องโกรน 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.หนองชิ่ม อ.เเหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
27 วัดเเพร่งขาหยั่ง 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
28 วัดหนองบอน 22 - 30 มกราคม 2563 ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
29 วัดดงจิก 21 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
30 วัดทับนคร 23 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
31 วัดป่าพรหมยาน 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
32 วัดหนองน้ำขาว 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
33 วัดท่าไม้แดง 24 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
34 วัดทับบริบูรณ์ 24 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
35 วัดบวรราษฎร์บำรุง 23 - 31 มกราคม 2563 ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
36 วัดสำนักขาม 18 - 26 มกราคม 2563 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
37 วัดเนินสัก 23 - 29 มกราคม 2563 ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
38 วัดหนองแขม 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
39 วัดดอนกะพี้ 27 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท
40 วัดทรายมูล 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.บ้านบัว  อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ
41 วัดบูรณาราม 29 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
42 วัดสว่างปุญญาวาส (วัดโคกล่าม) 24 - 29 มีนาคม 2563 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
43 วัดโนนจำปาทอง 19 - 22 ธันวาคม 2562 ต.ทุ่งนาเสา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
44 วัดเวฬุวัน 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
45 วัดโนนคร้อเหนือ 29 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
46 วัดหนองม่วง 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
47 วัดซับใหม่ 31 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ตะโกทอง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
48 วัดหนองกระทุ่ม 26 - 31 ธันวาคม 2562 ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
49 วัดหนองดง 29 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
50 วัดวรญาติบำเพ็ญ 6 - 8 มกราคม 2563 ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
51 วัดจักษุวนาราม 11 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ห้วยต้อน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
52 วัดหนองบัว 6 - 16 เมษายน 2563 ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร
53 วัดเจริญวิจิตรังสีสุทโธ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 ต.จันจว้าใต้ อ.เเม่จัน จ.เชียงราย
54 วัดเเม่ลาก 17 - 19 มกราคม 2563 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.เเม่จัน จ.เชียงราย
55 วัดหนองหล่ม 6 - 8 มีนาคม 2563 ต.เจดีย์หลวง อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย
56 วัดป่ายาง (ดอยสะโง้) 29 กุมภาพันธ์  - 2 มีนาคม 2563 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงเเสน จ.เชียงราย
57 วัดศรีบุญเรือง 18 - 20 มกราคม 2563 ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
58 วัดพระธาตุขุนทอง 10 - 12 มกราคม 2563 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
59 วัดใหม่สุขเกษม 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย
60 วัดพระธาตุบ่อน้ำติ๊บ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
61 วัดสันต้นต้อง 22 - 24 ธันวาคม 2562 ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย
62 วัดดงเทพนิมิต 27 - 29 มีนาคม 2563 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย
63 วัดฝั่งหมิ่น 13 - 15 มีนาคม 2563 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
64 วัดรองศาลา 26 - 28 ธันวาคม 2562 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
65 วัดป่าขันติอุดมธรรม 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
66 วัดป่าซางโพธิ์ทอง 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
67 วัดสบโป่ง 14 - 16 กุมภาพีนธ์ 2563 ต.เเม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
68 วัดเวียงมนมงคลนพาราม 25 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
69 วัดป่าส้าน 1 - 4 มีนาคม 2563 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
70 วัดมะองค์นก (ดงป่าลัน) 1 - 6 มีนาคม 2563 ต.ขี้เหล็ก อ.เเม่เเตง จ.เชียงใหม่
71 วัดป่าตึงงาม(ช้างหงส์) 23 - 26 มกราคม 2563 ต.บ้านเป้า อ.เเม่เเตง จ.เชียงใหม่
72 วัดดอยตะเเคง 13 - 16 มีนาคม 2563 ต.สบเปิง อ.เเม่เเตง จ.เชียงใหม่
73 วัดสว่างอารมณ์ 23 - 25 มีนาคม 2563 ต.เเม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
74 วัดชัยสถาน 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2563 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
75 วัดห้วยห้อม 15 - 16 มกราคม  2563 ต.เเม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
76 วัดบ้านหม้อ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
77 วัดดงมะไฟ 18 - 21 มีนาคม 2563 ต.โหล่ขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
78 วัดคลองเขาจันทร์ 27 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง
79 วัดราษฎร์รังสรรค์ (คลองชี) 24 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
80 วัดพระพุทธบาทดอยโล้น (สาขาวัดหนองป่าพง) 2 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก
81 วัดบ้านล้อง 13 - 17 เมษายน 2563 ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
82 วัดน้ำดิบ 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก
83 วัดประดาง 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก
84 วัดมหาวันวิเวก 28 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 ต.เเม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
85 วัดเจริญสุข (วัดคลอง33) 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก
86 วัดเนินสูงสามัคคี  24 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563 ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก
87 วัดคลอง 3 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
88 วัดหนองแกเล็กสุวรรณาราม 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
89 วัดห้วยพระ 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
90 วัดศรีบุญเรือง 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ต.หนองซน  อ.นาทม จ.นครพนม
91 วัดศรีบัวบาน 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
92 วัดศรีคุณเมือง 27 - 28 มกราคม 2563 ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม
93 วัดประดิษฐ์บุปผาราม 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ต.ดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม
94 วัดธาตุฝุ่น 27 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
95 วัดศรีผึ้งวิทยาราม 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม
96 วัดเกาะแก้วอัมพวัน 20 - 23 มีนาคม 2563 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
97 วัดป่าประชาสันติ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 ต.โคกสี อ.วังยาง จ.นครพนม
98 วัดฮองไฮ 26 - 29 มีนาคม 2563 ต.โคกสี อ.วังยาง จ.นครพนม
99 วัดเหนือวิชัยพัฒนาราม 6 - 8 ธันวาคม 2562 ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
100 วัดไร่แหลมทอง 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
101 วัดเมืองยาง 28 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
102 วัดดอนไพล 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
103 วัดบ้านดอนน้อย 28 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
104 วัดป่าญาณสิทธาราม 26 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
105 วัดโนนระเวียง 27 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
106 วัดโนนตาเถร 28 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.โนนตาเถร อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
107 วัดสระตอง 28 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
108 วัดตะคร้อ(เก่า) 12 - 16 เมษายน 2563 (เลื่อนจัดงาน) ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
109 วัดบ้านตูม 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
110 วัดดอนหวาย (สระสี่เหลี่ยม) 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
111 วัดไผ่สีสุก 28 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
112 วัดเเก่งกลางดง 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์  2563 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
113 วัดโนนกระโดน 28 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
114 วัดพุทธนิคม 26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
115 วัดลองตอง 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
116 วัดกุดชะนวน 12 - 18 เมษายน 2563 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
117 วัดฝายหลวง 29 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
118 วัดนาใหญ่ 25 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
119 วัดหนองตูมสามัคคีธรรม 27 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
120 วัดจันทร์ 26 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2563 ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
121 วัดมัชฌิมวราราม(หนองจิก) 1 - 7 พฤษภาคม 2563 ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
122 วัดนากุน 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2563 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
123 วัดสหกรณ์นิคมทุ่งสง 9 - 17 เมษายน 2563 (เลื่อนจัดงาน) ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
124 วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง (เสม็ดเอน) 19 - 21 มีนาคม 2563 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
125 วัดเหมก 6 - 12 เมษายน 2563 (เลื่อนจัดงาน) ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
126 วัดโพธาราม 22 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
127 วัดพังสิงห์ 13 - 22 มีนาคม 2563 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
128 วัดสโมสรสันนิบาต(วัดนาแล) 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2563 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
129 วัดเทพมงคลทอง 27 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.เเม่วงก์ อ.เเม่วงก์  จ.นครสวรรค์
130 วัดคลองสำพรึง 26 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
131 วัดทุ่งทองสามัคคีธรรม 27 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
132 วัดดงน้อย 27 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
133 วัดโคกกว้าง 28 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
134 วัดเขาบ่อพลับ 28 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563 ต.ม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
135 วัดบวรประชาราษฎร์ (วัดใหม่หนองเบน) 27 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์
136 วัดทรัพย์สวรรค์เจริญธรรม 26 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
137 วัดไทรใหญ่ 24 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
138 วัดสะแก 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
139 วัดพุทธปัญญา 24 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี
140 วัดน้ำลาน 7 - 9 มกราคม 2563 ต.น้ำพาง อ.เเม่จริม จ.น่าน
141 วัดนาขาม 31 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
142 วัดนาวีวนาราม 26 - 29 ธันวาคม 2562 ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน
143 วัดท่าลี่ 5 - 7 มีนาคม 2563 ต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน
144 วัดศรีบุญเรือง 31 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
145 วัดจิตตภาวันนที 31 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
146 วัดสุทธาวิลัย 11 - 17 เมษายน 2563 ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
147 วัดบ้านสูงเนิน 1 - 9 มีนาคม 2563 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
148 วัดทรงศิรินาวาส(วัดบ้านปะเตียง) 11 -15 เมษายน 2563 ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
149 วัดป่ามัน 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
150 วัดส้มป่อย 29 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
151 วัดสระเเก้วศิริวนาราม(ปอหู) 13 -15 เมษายน 2563 ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
152 วัดหัวหนอง 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
153 วัดอัมพวนาราม (กลางหินโคนดง) 1 - 12 พฤศจิกายน 2562 ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
154 วัดบุญช่วย 8 -14 เมษายน 2563 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
155 วัดป่าเทพพยัคฆภูมิ 17 -22 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
156 วัดป่าโคกสะอาด 30 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
157 วัดจตุราษฏร์บำรุง (บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่) 28 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
158 วัดศรีสุทธาราม 8 - 13 มีนาคม 2563 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
159 วัดไร่ใน 10 - 18 เมษายน 2563 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
160 วัดดอนสำราญ 23 - 31 มกราคม 2563 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
161 วัดคลองตามั่น 24 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563 ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
162 วัดป่าญาณวิสุทธาวาส 21 - 28 มกราคม 2563 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
163 วัดทุ่งหนองอ้อ 18 - 27 มกราคม 2563 ต.เกาะลอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
164 วัดหนองไม้เอก 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
165 วัดป่าหนองใหญ่ 17 - 26 มกราคม 2563 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
166 วัดคลองขุด(วัดอรุณชลธาราม) 14-21 มิถุนายน 2563 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
167 วัดทุ่งนารี 22 - 30 มิถุนายน 2563 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
168 วัดท่าดินแดง 21 - 30 เมษายน 2563 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
169 วัดบ้านโตน 2 - 9 มีนาคม 2563 ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
170 วัดบรรพตสุทธาราม (วัดวังเรือน) 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
171 วัดหนองหวายไทยยาราม 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
172 วัดเกาะแก้วสามัคคี 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
173 วัดบึงลี 26 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563 ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
174 วัดหนองหัวปลวก 27 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
175 วัดพระพุทธบาทดงงู 11 - 19 เมษายน 2563 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
176 วัดดอนอภัย 26 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
177 วัดม่วงหอม 26 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
178 วัดอรัญวาศรีคีรีบรรพต (วัดแก่งซอง) 27 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
179 วัดนอก 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ท้อเเท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
180 วัดป่าเขากลิ้ง 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
181 วัดช้างแทงกระจาด 23 - 31 มกราคม 2563 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
182 วัดนาพรม 23 - 31 มกราคม 2563 ต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
183 วัดป่าเขารักษ์ 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
184 วัดเขากระทิง 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
185 วัดรัตนาราม (ซับบอนล่าง) 27 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
186 วัดราษฎร์เจริญสามัคคีธรรม 27 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
187 วัดโคกยาว 27 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
188 วัดโบสถ์โพธิ์ทอง 26 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
189 วัดภูศรีสวรรค์ 28 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
190 วัดสันติธรรม 28 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
191 วัดป่าซับคำกอง 12 - 19 เมษายน 2563 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
192 วัดนาเฉลียง 11 - 17 เมษายน 2563 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
193 วัดศรีมงคล 9 - 13 เมษายน 2563 ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
194 วัดแม่ยางพัฒนา 1 - 4 มกราคม 2563 ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่
195 วัดสลกธรรมาราม 6 - 8 มีนาคม 2563 ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่
196 วัดห้วยขอน 28 - 31 ธันวาคม 2562 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
197 วัดประชานิมิต 27 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 ต.หนองเเดง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
198 วัดหนองซำข่า 31 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.หังดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
199 วัดสว่างอารมณ์ 21 - 25 มกราคม 2563 ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 
200 วัดเเม่ปิง 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 ต.เเม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
201 วัดศิริมังคลาราม 12 - 15 เมษายน 2563 ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
202 วัดป่าดอนธาตุ 1 - 3 พฤษภาคม 2563 ต.สงยาง อ.มหาขนะชัย จ.ยโสธร
203 วัดศรีมงคล 30 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
204 วัดบ้านหนองศรีทอง 28 - 31 ธันวาคม 2562 ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
205 วัดปทุมทองวนาราม 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
206 วัดป่าสุวรรณนิเทศ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2563 ต.เเวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
207 วัดกลาง 6 - 11 มีนาคม 2563 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
208 วัดหนองหว้า 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง
209 วัดถ้ำเขาโบสถ์ 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
210 วัดสีระมัน 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
211 วัดสมานมิตร 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง
212 วัดหทัยนเรศวร์ 24 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
213 วัดหนองกวางใหม่ 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
214 วัดเขางู 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี
215 วัดหนองตาหลวง 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
216 วัดบ้านใหม่สามัคคี 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
217 วัดโคกม่วง 30 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี
218 วัดหนองขามสามัคคยาราม 27 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี
219 วัดลำสนธิ 27 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.ลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
220 วัดดงน้อยสุนทราราม 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
221 วัดห้วยเขว้าเจริญธรรม 10 -18 เมษายน 2563 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
222 วัดนากิ๋มเหนือ 28 - 30 ธันวาคม 2562 ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง
223 วัดสามัคคีบุญญาราม 1 - 7 มิถุนายน 2563 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
224 วัดนาเอี้ยง 18 - 20 มกราคม 2563 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
225 วัดยางอ้อยใต้เทพนิมิตมงคล 30 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
226 วัดสันคะยอม 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน
227 วัดศรีปทุมภักดี 7 - 10 มีนาคม 2563 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย
228 วัดศรีพิชัยมงคล 19 - 22 มีนาคม 2563 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย
229 วัดป่าภูทอก 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2563 ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง  จ.เลย
230 วัดบ้านนาดี 4 - 6 มีนาคม 2563 ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
231 วัดตาดม 5 - 8 มีนาคม 2563 ต.ห้วยใต้ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
232 วัดบ้านหนองคู 3 - 8 กุมภาพันธ์  2563 ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
233 วัดป่าโนนทราย (ธ) 26 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
234 วัดบ้านกอก (ฉัตรฟ้ากัญญาราม) 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
235 วัดโพธิ์ศรี 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
236 วัดสุพรรณหงษ์วนาราม 11 - 15 กุมภาพันธ์  2563 ต.ม่วงลาย อ.เมือง จ.สกลนคร
237 วัดป่ามงคลธรรม 26 - 28 ธันวาคม 2562 ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
238 วัดศรีโพธิ์คำ 3 - 5 เมษายน 2563 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
239 วัดท่าพรุ 20 - 28 มีนาคม 2563 (เลื่อนจัดงาน) ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา
240 วัดบ่อเกตุ 31 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2563 ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา
241 วัดหลักเขต 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา
242 วัดทำเนียบธรรมาราม 27 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
243 วัดปทุมธาราวาส 18 - 26 มกราคม 2563 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
244 วัดนิคมพัฒนาราม (วัดผัง 7) 18 - 24 ธันวาคม 2562 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
245 วัดบางเเก้ว 5 - 10 พฤษภาคม 2563  ต.บางเเก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
246 วัดเกษตรพันธาราม 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
247 วัดบึงพระราม 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
248 วัดซับมะนาว 22 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
249 วัดปราสาท (หนองผักบุ้ง) 10 - 19 เมษายน 2563 ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
250 วัดแก้วเพชรพลอย 19 - 27 มกราคม 2563 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
251 วัดหัวกุญเเจ 17 - 27 มกราคม 2563 ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว
252 วัดคลองหมากนัด 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว
253 วัดใหม่ถาวร 25 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว
254 วัดป่าใต้พัฒนาราม 16 - 26 มกราคม 2563 ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
255 วัดซับเม็ก 10 - 18 เมษายน 2563 ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
256 วัดหนองหมู 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
257 วัดภักดีแผ่นดิน 18 - 26 มกราคม 2563 ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
258 วัดวังมน 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
259 วัดหนองน้อย 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.สองคอน อ.เเก่งคอย จ.สระบุรี
260 วัดพระพุทธแสงธรรม 23 พฤศจิกายน 2562 - 1 มีนาคม 2563 ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี
261 วัดหนองผักบุ้ง 30 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
262 วัดป่าวิปัสสนา 29 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
263 วัดมนต์คีรี 28 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย
264 วัดเกาะ (ธรรมยุต) 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
265 วัดหนองขุม 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
266 วัดดงปอ (กม.4) 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
267 วัดหนองปลากระดี่ 27 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
268 วัดเขาถ้ำหมี 27 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
269 วัดฝาโถ 28 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
270 วัดหนองกระโซ่ 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
271 วัดเขากอม 6 - 16 เมษายน 2563 ต.คลองผา ต.ท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี
272 วัดเขานางเภา 10 - 19 เมษายน 2563 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี
273 วัดพัฒนารมย์ 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563 ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี
274 วัดวิภาวดีรังสิต (บ้านเหนือคลอง) 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563 อ.บ้านส่อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี
275 วัดชัยศิลานิมิต 12 - 17 เมษายน 2563 ต.บ้านผือ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
276 วัดทุ่งสว่างบ้านหนองเรือ 16 - 21 มีนาคม 2563 ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
277 วัดโพธิ์ชัยหมากหมี่ 13 - 15 เมษายน 2563 ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
278 วัดบ้านเอือด 31 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
279 วัดบ้านนานวล (สุวรรณราษฎร์ศรัทธารมย์) 12 - 14 เมษายน 2563 ต.หนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
280 วัดสุวรรณวิจิตร 29 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.กังเเอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
281 วัดป่าเวียงคำ 21 - 28 ธันวาคม 2562 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
282 วัดน้ำโล้โพธิ์ทอง 2 - 5 มกราคม 2563 ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
283 วัดป่าอนุรักษ์พฤกษา 10 - 13 มกราคม 2563 ต.เซิม  อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
284 วัดโพธิ์ศรี 28 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2563 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย
285 วัดพระธาตุบังพวน 2 - 8 ธันวาคม 2562 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย
286 วัดโพนงาม 1 - 6 มกราคม 2563 ต.สระใคร อ.สะใคร จ.หนองคาย
287 วัดห้วยไซงัว 24 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
288 วัดป่าโนนเเดง 16 - 19 เมษายน 2563 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
289 วัดมงคลวาปี 3 - 5 มกราคม 2563 ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
290 วัดศิริมงคล 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
291 วัดฐิติปัญญาราม 4 - 8 มกราคม 2563 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
292 วัดจันทร์ 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.อยุธยา
293 วัดพระธาตุศรีรัตนาราม 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ต.บางพลี อ.บางไทร จ.อยุธยา
294 วัดชัยมงคล 17 - 26 มกราคม 2563 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง
295 วัดฝาง 27 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
296 วัดดงสะคูห์ 8 - 14 ธันวาคม 2562 ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
297 วัดโพธิ์ศรีสว่าง 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
298 วัดสามพาดพัฒนาราม 10 - 13 มกราคม 2563 ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
299 วัดทุ่งสว่างวนาราม 8 - 14 มีนาคม 2563 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
300 วัดสันติกาวาส 25 - 26 มกราคม 2563 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
301 วัดชัยมงคล 27 - 30 ธันวาคม 2562 ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
302 วัดหนองสองห้องใต้ 23 - 29 มกราคม 2563 ต.บ้านดุง  อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
303 วัดสุมังคราราม 26 มีนาคม - 1 เมษายน 2563 ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
304 วัดธรรมศิริบัณฑิต (ธรรมยุต) 11 - 18 เมษายน 2563 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
305 วัดโนนสำราญ 9 - 13 มกราคม 2563 ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
306 วัดบึงสัมพันธ์ (ธรรมยุต) 28 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2563 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย  จ.อุตรดิตถ์
307 วัดคูเมือง (วัดหนองสะแก) 25 ธันวาคม 2562 - 4 มกราคม 2563 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
308 วัดสุวรรณบรรพต (วัดเขารวม) 28 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
309 วัดบ้านกลาง 11 - 16 เมษายน 2563 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
310 วัดเวินไชย ธันวาคม 2562 ต.คำเจริญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
311 วัดป่านาจะหลวย 5  - 9 กุมภาพันธ์ 2563 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
312 วัดบ้านนาเวียง 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ต.พังเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
313 วัดสร้างแก้ว 1 - 4 มกราคม 2563 ต.ค้อน้อย อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
314 วัดบ้านป่านาบุญ 5 มกราคม 2563 Whitewater California USA
Last Updated on Thursday, 01 October 2020 21:21
 

งานปิดทองฝังลูกนิมิต

Home
ความหมายลูกนิมิต
คำอธิฐานปิดทองฝังลูกนิมิต
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2567
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2566
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2565
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2564
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2563
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2562
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2561
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2560
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2559
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2558
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2557
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2556
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2555
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2554
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2553
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2552
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2551
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2554
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2555
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2556
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2557
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2558
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2559
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2560
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2561
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2562
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2563
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2564
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2565
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2566
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2567

themesclub.com cms Joomla template
Copyright © 2007 ปิดทองดอทคอม  -  All Rights Reserved. design by themesclub.com
themesclub logo

PageRank Checking Icon Code text link สำหรับช่วยกันประชาสัมพันธ์ งานปิดทองฝังลูกนิมิตทั่วประเทศ สารบัญเว็บไทย