จุดประสงค์การทำเวบไซด์

เวบไซด์ ปิดทองดอทคอม สร้างเพื่อประชาสัมพันธ์ งานปิดทองฝังลูกนิมิต โดยได้นำมาจากข้อมูลการประกาศตามท้องถนนและสี่แยกต่าง ๆ และข้อมูลตามเวบไซด์ ท่านใดมีข้อมูลสามารถส่งได้ที่ [email protected] หรือ post ลง webboard ได้ครับ

You are at: Home งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2556 -->ข้อมูลวัด(Excel)
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2556(xls) PDF Print E-mail
Written by Administrator   

Download File Excel (81 kb.) : www.pidthong.com_2556.xls 
(File Excel มีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เบอร์โทรติดต่อทางวัด,วันที่และเวลาตัดหวายลูกนิมิต,และข้อมูลอื่นๆ)

ลำดับ วัด วันที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 วัดเขาพนม (ห้วยเสียด) 22 - 28 เมษายน 2556 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่
2 วัดเขาหัวสิงห์ 15 - 20 เมษายน 2556 ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
3 วัดโภคาจูฑามาตย์ 18 - 26 มกราคม 2556 ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่
4 วัดแป้นทองโสภาราม 23 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2556 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพ
5 วัดแทนวันดีสุขาราม 7 - 13 กุมภาพันธ์ 2556 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพ
6 วัดอาวุธวิกสิตาราม(วัดบางพลัดนอก) รอวันที่ตัดหวาย แขวงบางพลัด เขตบางพลัด จ.กรุงเทพ
7 วัดเพลง 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2556 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพ
8 วัดพลมานีย์ 8 - 18 กุมภาพันธ์ 2556 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพ
9 วัดหนองตาก้าย 8 - 16 กุมภาพันธ์ 2556 ต.หนองประดู่  อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
10 วัดเขากรวด 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
11 วัดซ้องสาธุการ  (บ้านซ่อง) 8 - 18 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
12 วัดเขาสว่างธรรม 28 ธันวาคม 2555 - 5 มกราคม 2556 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
13 วัดทรายทองศรัทธาราม 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
14 วัดท่าตะคร้อเขาทอง 28 ธันวาคม 2555 - 5 มกราคม 2556 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
15 วัดปรือพันไถ 26 ธันวาคม 2555 - 3 มกราคม 2556 ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
16 วัดประดาเจ็ดรัง 28 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
17 วัดศิริมงคล 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2556 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
18 วัดศรีสุมังค์ 7 - 12 เมษายน 2556 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 
19 วัดกลุ่มสระบุรี 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
20 วัดสตอน้อย 9-17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี
21 วัดเขาทอง 9-17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
22 วัดบ้านขอม(เวชทรัพย์) 7 - 19 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
23 วัดโคกรัก 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2556 ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
24 วัดประศาสน์โสภณ 8 - 18 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ท่าพลับ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
25 วัดราชฮ้วง 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2556 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
26 วัดอุดมมงคล 8 - 19 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
27 วัดคลองวังอ้ายเนื้อ 8 - 18 กุมภาพันธ์ 2556 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
28 วัดบางแก้ว 8 - 19 กุมภาพันธ์ 2556 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
29 วัดเขาใหญ่ 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2556 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
30 วัดหลุมมะนาว 10 - 16 กุมภาพันธ์ 2556 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
31 วัดถ้ำประทุน 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
32 วัดบ้านในบน 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
33 วัดแปลงกระถิน 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
34 วัดเก่าโบราณ 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.บางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี
35 วัดหลวงพ่อขาว 1 - 9 ธันวาคม 2555 ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท
36 วัดนก 28 ธันวาคม 2555 - 5 มกราคม 2556 ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
37 วัดธรรมวิจิตร(ดอนสีนวน)  27 ธันวาคม 2555 - 4 มกราคม 2556 ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท
38 วัดป่ายาง 7 -10 มีนาคม 2556 ต.ลุ่มลำชี อ.เขว้า จ.ชัยภูมิ
39 วัดชัยแสวง 12 - 15 เมษายน 2556 ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
40 วัดวังทองสามัคคีธรรม 11 - 15 เมษายน 2556 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
41 วัดสุราลัย 16 - 19 มีนาคม 2556 ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
42 วัดเขาบ่อ 10 - 20 เมษายน 2556 ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร
43 วัดช่องรอ 11 - 18 เมษายน 2556 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร
44 วัดธัมมัง 5 - 14  กรกฏาคม 2556 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
45 วัดสันธาตุ 29 ธันวาคม 2555 - 2 มกราคม 2556 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย
46 วัดแสงแก้วโพธิญาณ 22 - 25  มีนาคม  2556 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
47 วัดบวกครกเหนือ 12 - 16 กุมภาพันธ์2556 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
48 วัดหัวถนน 29 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.นาพละ อ.เมือง จ.ตรัง
49 วัดขุนสิทธิ์(วัดต้นเหรียง) 26 -31 มีนาคม 2556 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง
50 วัดชลวาปีวิหาร (หนักแบกหัวนอน) 3 - 9 พฤษภาคม 2556 ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
51 วัดเขาไม้แก้ว 20 - 28 เมษายน 2556 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง
52 วัดสลักเพชร 31 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด
53 วัดโป่งจันตา 10 - 18 กุมภาพันธ์ 2556 ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด
54 วัดวงษ์พัฒนา 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด
55 วัดใหม่โพธาราม(ด่านชุมพล) 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด
56 วัดเขาเพิ่มศรีสว่าง 7 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก
57 วัดทุ่งกระพังโหม 7 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
58 วัดรางหมัน 7 - 18 กุมภาพันธ์ 2556 ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
59 วัดโนนผักชี 3 - 11 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ชีวึก  อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
60 วัดบ้านหาญ 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
61 วัดหนองแวง 29 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
62 วัดสระตะเฆ่ 10 - 17 เมษายน 2556 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
63 วัดตะกุด 31 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
64 วัดบุพรมราช(ป่าฤทธิไกร) 27 ธันวาคม 2555 - 5 มกราคม 2556 ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
65 วัดหนองพลวงใหญ่ 9 - 16 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
66 วัดหนองตาคง 30 ธันวาคม 2555 - 5 มกราคม 2556 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
67 วัดสีคิ้วคณาราม 28 ธันวาคม 2555 - 4 มกราคม 2556 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
68 วัดหนองไผ่พัฒนา 30 ธันวาคม 2555 - 3 มกราคม 2556 ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
69 วัดสระมะค่า 24 - 28 มีนาคม 2556 ต.หนองไม้ไผ่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
70 วัดสำนักขัน 9 - 19 กุมภาพันธ์ 2556 ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
71 วัดหน้าเขาเหมน 5 - 9  มีนาคม  2556 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
72 วัดนาเหรง 25 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2556 ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
73 วัดปากนครบน 5 - 13 มกราคม 2556 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
74 วัดเสาธง 27 กันยายน - 6 ตุลาคม 2556 ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
75 วัดศรีกัลยาณนิคม 27 ธันวาคม 2555 - 4 มกราคม 2556 ต.วังซ่าน อ.เเม่วงก์ จ.นครสวรรค์
76 วัดหนองขอน 27 ธันวาคม 2555 - 5 มกราคม 2556 ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
77 วัดไผ่นาเริง 29 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
78 วัดลาดทิพยรส 29 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
79 วัดเขาดินศิริวัฒนาราม 28 ธันวาคม 2555 - 5 มกราคม 2556 ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
80 วัดหนองมะขาม 29 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
81 วัดลานชัยสามัคคี 28 ธันวาคม 2555 - 3 มกราคม 2556 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
82 วัดวังมะเดื่อ 30 ธันวาคม 2555 - 5 มกราคม 2556 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
83 วัดดอนสะแก 10 - 20 กุมภาพันธ์ 2556 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
84 วัดโตนด 7 - 18 กุมภาพันธ์ 2556 ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี
85 วัดปากคาด  (สว่างอุทิศ) 26 - 31 มกราคม 2556 ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
86 วัดปทุมคงคา 20 - 26 มีนาคม 2556 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
87 วัดนิคมเขต 7 - 11 กุมภาพันธ์  2556 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
88 วัดบุตาเวสน์ 24 - 30 มีนาคม 2556 ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
89 วัดทุ่งจังหัน 29 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
90 วัดพินทอง 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
91 วัดปราสาททอง 26 ธันวาคม 2555 - 3 มกราคม 2556 ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
92 วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต) 5 - 14 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
93 วัดป่างิ้ว 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2556 ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
94 วัดตำหนัก 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
95 วัดทุ่งประดู่ 29 ธันวาคม 2555 - 4 มกราคม 2556 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
96 วัดนาหูกวางหลวงปู่ทอง 29 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
97 วัดหนองระแวง(วัดชัยภูมิ) 8 - 16 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
98 วัดวังก์พง 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
99 วัดสองกะลอนประชาสรรค์ 8 - 14 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
100 วัดสมอโพรง 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
101 วัดโคกกระจง 8 - 19 กุมภาพันธ์ 2556 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
102 วัดทุ่งสามัคคี 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
103 วัดป่าทรงนิมิตร 7 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
104 วัดมณีศรีมหาธาตุ 26 - 31 มีนาคม 2556  ต.กระไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
105 วัดผดุงธรรมโพธิวาส 9 - 19 กุมภาพันธ์ 2556 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
106 วัดท้ายวัง 17 - 25 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
107 วัดลานข่อย 6 - 12 มิถุนายน 2556 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
108 วัดควนถบ 3 - 9 มิถุนายน  2556 ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง
109 วัดหนองสองห้อง 28 ธันวาคม 2555 - 3 มกราคม 2556 ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
110 วัดท่านั่ง 24 ธันวาคม 2555 - 3 มกราคม 2556 ต.ท่านั่ง อ.โพทะเล จ.พิจิตร
111 วัดปากลัด 26 ธันวาคม 2555 - 5 มกราคม 2556 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร
112 วัดหนองขำ  28 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
113 วัดหนองสองห้อง 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
114 วัดหนองกวางลี้ 26 ธันวาคม 2555 - 3 มกราคม 2556 ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
115 วัดอรัญญิก 18 - 25 เมษายน 2556 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
116 วัดสระไม้เเดง 28 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
117 วัดตะเคียนเตี้ย (วัดหนองกระบาก) 4 - 9 ธันวาคม 2555 ต.คันโช้ง  อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
118 วัดนาขาม 27 ธันวาคม 2555 - 2 มกราคม 2556 ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
119 วัดกรุงกรัก 9 - 15 เมษายน 2556 ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 
120 วัดห้วยสัตว์ใหญ่ 8 - 16 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ป่าเต็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
121 วัดไร่ดอน (เขากิ่ว) 8 - 16 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
122 วัดเขาค้อพัฒนาราม 28 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
123 วัดธรรมรัตนาราม 29 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.บ้านกล้วย อ.ชนเเดน จ.เพชรบูรณ์
124 วัดสว่างสันติวรรณ 25 ธันวาคม 2555 - 1 มกราคม 2556 ต.วังหิน อ.วังโปร่ง จ.เพชรบูรณ์
125 วัดวังอ่าง 28 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
126 วัดเนินสมบูรณ์ 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง
127 วัดคีรีวนาราม(วัดสองสลึง) 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง
128 วัดปทุมาวาส (หัวชวด) 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
129 วัดสำนักกะท้อน 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
130 วัดสำนักทอง 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง
131 วัดคลองเขต 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
132 วัดหนองตาเนิด 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
133 วัดพุแค 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
134 วัดหนองนกกระเรียน 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
135 วัดทุ่งตาล 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 
136 วัดป่าเนินหาญ 11 - 18 เมษายน 2556 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
137 วัดทะเลวังวัด 27 ธันวาคม 2555 - 2 มกราคม 2556 ต.ทะเลวังวัด อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
138 วัดหนองน้ำใส 8 - 16 กุมภาพันธ์ 2556 ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
139 วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 28 ธันวาคม 2555 - 3 มกราคม 2556 ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
140 วัดสบคือ 28 ธันวาคม 2555 - 4 มกราคม 2556 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง
141 วัดวีระราษฎร์บำรุง 29 ธันวาคม 2555 - 2 มกราคม 2556 ต.นาด้วง  อ.นาด้วง จ.เลย
142 วัดโพนงาม 22 - 31 มีนาคม 2556  ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย
143 วัดขามป้อม 1 - 4 มีนาคม  2556 ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
144 วัดหนองกาด 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ลมศักดิ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
145 วัดกันทรอมใต้ 29 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2556 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
146 วัดบ้านยางน้อย 14 - 18 เมษายน 2556 ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
147 วัดนาครินทร์ 26 - 31 ธันวาคม 2555 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
148 วัดบ้านตูม 15 - 18 มีนาคม 2556 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
149 วัดบ้านโพธิ์ศรี 9 - 13 เมษายน 2556 ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
150 วัดโนนเพ็ก 14 - 17 เมษายน 2556 ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
151 วัดบ้านขวาว 11 - 15 เมษายน 2556 ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
152 วัดสว่างอารมณ์ 29 - 31 มีนาคม 2556 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
153 วัดเชิงคีรี (ควนป่าชิง) 23 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2556 ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา
154 วัดบ่อระกำ 10 - 19 พฤษภาคม 2556 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
155 วัดธรรมาวาส (ควนรู) 13 - 22 มิถุนายน 2556 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
156 วัดสะบ้าย้อย 27 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2556 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
157 วัดท่าแซ 1 - 15 เมษายน 2556 ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
158 วัดเกาะเนียง 27 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2556 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล
159 วัดโคกสว่าง 7 - 16 กุมภาพันธ์ 2556 ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
160 วัดนาเจริญ 7 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
161 วัดประตูโขง 8 - 16 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
162 วัดช่องกุ่ม 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
163 วัดรัตนคีรี 7 - 16 กุมภาพันธ์ 2556 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 
164 วัดถ้ำญาณสังวร 28 ธันวาคม 2555 - 5 มกราคม 2556 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
165 วัดหนองกระทุ่ม 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
166 วัดซับดินดำ 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
167 วัดพระยาทด 3 - 10 มีนาคม 2556 ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
168 วัดสหมิตรมงคล 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี
169 วัดหนองปลากะดี่ 28 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี
170 วัดโคนอน 28 ธันวาคม 2555 - 5 มกราคม 2556 ต.พักทัน ต.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
171 วัดล่องกะเบา 29 ธันวาคม 2555 - 9 มกราคม 2556 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
172 วัดป่าชนะสงคราม 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
173 วัดหัวเขา 28 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.สระกระโจม   อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
174 วัดหนองเปาะ 30 ธันวาคม 2555 - 7 มกราคม 2556 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
175 วัดองค์พระ (หนองมะเขือ) 28 ธันวาคม 2555 - 5 มกราคม 2556 ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
176 วัดปากดง 28 ธันวาคม 2555 - 5 มกราคม 2556 ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
177 วัดหนองจิกยาว 29 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
178 วัดเขาถ้ำเสือ 8 - 16 กุมภาพันธ์ 2556 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
179 วัดคณฑี 7 - 15 กุมภาพันธ์ 2556 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
180 วัดป่าท่าไท 10 - 16 เมษายน 2556 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
181 วัดหาดน้อย 18 - 21 พฤษภาคม 2556 ต.บางมะเดื่อ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
182 วัดภูธรอุทิศสิทธาราม 18 - 27 มกราคม 2556 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
183 วัดประโยค 18 - 26 พฤษภาคม 2556 ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
184 วัดป่าท่าตูม 23 - 25 ธันวาคม 2555 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
185 วัดหิมวันบรรพต 17 - 23  มีนาคม  2556 ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
186 วัดสุวรรณาราม  (หลักวอ) 25 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2556 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
187 วัดโคกอุดม(วัดป่าคำพระองค์) 29 ธันวาคม 2555 - 1 มกราคม 2556 ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
188 วัดสายชลมณฑาราม 29 ธันวาคม 2555 - 5 มกราคม 2556 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย
189 วัดปากกราน 10 - 16 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา
190 วัดไพรฑูริย์ถนิมาราม 8 - 16 กุมภาพันธ์ 2556 ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.อยุธยา
191 วัดบ้านเพชร 28 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
192 วัดเทพนิมิตร(วัดดง) 21 - 27 มีนาคม 2556  ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
193 วัดหนองคันธมาศ 27 - 31 ธันวาคม 2556 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
194 วัดหูช้าง 28 ธันวาคม 2555 - 5 มกราคม 2556 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
195 วัดหนองหญ้านาง 26 ธันวาคม 2555 - 3 มกราคม 2556 ต.หนองไผ่เเบน  อ.เมือง จ.อุทัยธานี
196 วัดป่าศรัทธาธรรม 28 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
197 วัดหนองแขวนกูบ 29 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

Last Updated on Wednesday, 06 March 2013 05:17
 

งานปิดทองฝังลูกนิมิต

Home
ความหมายลูกนิมิต
คำอธิฐานปิดทองฝังลูกนิมิต
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2567
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2566
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2565
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2564
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2563
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2562
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2561
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2560
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2559
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2558
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2557
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2556
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2555
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2554
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2553
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2552
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2551
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2554
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2555
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2556
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2557
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2558
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2559
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2560
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2561
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2562
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2563
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2564
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2565
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2566
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2567

themesclub.com cms Joomla template
Copyright © 2007 ปิดทองดอทคอม  -  All Rights Reserved. design by themesclub.com
themesclub logo

PageRank Checking Icon Code text link สำหรับช่วยกันประชาสัมพันธ์ งานปิดทองฝังลูกนิมิตทั่วประเทศ สารบัญเว็บไทย