จุดประสงค์การทำเวบไซด์

เวบไซด์ ปิดทองดอทคอม สร้างเพื่อประชาสัมพันธ์ งานปิดทองฝังลูกนิมิต โดยได้นำมาจากข้อมูลการประกาศตามท้องถนนและสี่แยกต่าง ๆ และข้อมูลตามเวบไซด์ ท่านใดมีข้อมูลสามารถส่งได้ที่ [email protected] หรือ post ลง webboard ได้ครับ

You are at: Home งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2564 -->รูปป้ายประกาศวัด
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2564(xls) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 01 October 2020 21:13

**ช่วงนี้ บางวัดอาจมีเลื่อนการจัดงาน รบกวนติดต่อทางวัด เพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องครับ**


Download File Excel (70 kb.) : www.pidthong.com_2564.xls 

(File Excel มีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เบอร์โทรติดต่อทางวัด,วันที่และเวลาตัดหวายลูกนิมิต,และข้อมูลอื่นๆ)

(ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาติดต่อกับทางวัด เพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้อง)

ลำดับ วัด วันที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 วัดหนองหัววัว - ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
2 วัดอู่หลง 27 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
3 วัดวังหิน 27 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
4 วัดพุน้อย - ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
5 วัดมะลังกา 25 ธันวาคม 2563 - 2 มกราคม 2564 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
6 วัดเหล่าใหญ่เหนือ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2564 ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
7 วัดไร่ลำปาง 26 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
8 วัดสลกบาตร 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2564 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
9 วัดท่าขึ้น 26 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
10 วัดธรรมโสภณวนาราม 28 ธันวาคม 2563 - 5 มกราคม 2564 ต.คณฑี อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
11 วัดวงฆ้อง 25 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
12 วัดศรีสิทธิ์ 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
13 วัดโพธิ์เลียบ 8-11 เมษายน 2564 ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
14 วัดจอมศรีมุนี 1-6 เมษายน 2564 ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
15 วัดตะพง - ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
16 วัดเนินโพธิ์ - ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี
17 วัดเขาแหลมสิงห์ - ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
18 วัดหนองยางโพธาราม - ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
19 วัดหนองงูเหลือม - ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
20 วัดเขาสามชั้น - ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
21 วัดศรีดาวเรือง 26 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 ต.โพงาม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
22 วัดบุญเรือง 3-9 เมษายน 2564 ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
23 วัดสว่างปุญญาวาส 30 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
24 วัดพระธาตุม่อนหินแก้ว 5-8 มีนาคม 2564 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
25 วัดท่าโพธิ์ทอง 6 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย
26 วัดโสภาสิทธาราม 5-8 พฤศจิกายน 2563 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
27 วัดทุ่งยาว 17 - 22 กุมภาพันธ์ 2564 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
28 วัดยกเจริญ 11-13 ธันวาคม 2563 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
29 วัดโคกมะม่วง 1-6 ธันวาคม 2563 ต.ควนปลิง อ.เมือง จ.ตรัง
30 วัดทอนเหรียน 25 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง
31 วัดปากแจ่ม 17 -23 มกราคม 2564 ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
32 วัดในเขา 25 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ต.บ้าหวี อ.หาดสำราญ จ.ตรัง
33 วัดสักทองวนาราม 21 - 26 กุมภาพันธ์ 2564 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
34 วัดแขมโค้ง 26 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก
35 วัดเกาะแก้วอัมพวัน 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2564 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
36 วัดหนองบัว (ศรีปทุม) 5 - 7 มีนาคม 2564 ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
37 วัดประดิษฐ์บุปผาราม 11- 14 กุมภาพันธ์ 2564 ต.ดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม
38 วัดปอพราน 29 ธันวาคม 2563 - 10 มกราคม 2564 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
39 วัดหนองขุยคูเมือง 5-11 กุมภาพันธ์ 2564 ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
40 วัดโนนพัฒนา 26 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
41 วัดโคกเปราะหอม 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
42 วัดธรรมวศาวาส(หนองบัวนาค) 9-15 พฤศจิกายน 2563 ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
43 วัดคลองหินลาด 7- 14 กุมภาพันธ์ 2564 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
44 วัดสนุ่นงิ้ว 28 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
45 วัดกุดชะนวน 31 ธันวาคม 2563 - 8 มกราคม 2564 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
46 วัดพงษ์ศรีพรหม 27 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 อ.หนองหัวแรด อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
47 วัดจันทร์ 27 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
48 วัดน้ำดำ 14-20 กุมภาพันธ์ 2564 ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
49 วัดบางบูชาชนาราม 12-18 กุมภาพันธ์ 2564 ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
50 วัดห้วยระย้า 1-10 ตุลาคม 2564 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
51 วัดมัชฌิมวราราม(หนองจิก) 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2564 ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นตรศรีธรรมราช
52 วัดสำโรง 9-19 เมษายน 2564 ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นตรศรีธรรมราช
53 วัดสหชาติประชาธรรม 25 ธันวาคม 2563 - 5 มกราคม 2564 ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
54 วัดน้ำฮาว 3 - 11 มกราคม 2564 ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
55 วัดสุทธาวิลัย 28 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
56 วัดโคกแก้วสองชั้น 29 ธันวาคม 2563 - 5 มกราคม 2564 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
57 วัดทรงศิรินาวาส 29 ธันวาคม 2563 - 2 มกราคม 2564 ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
58 วัดประชานิมิต 10-16 เมษายน 2564 ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
59 วัดสว่างโพธิ์ทองวราราม 29 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
60 วัดสาลวัน 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
61 วัดป่าไขแสง 5-15 กุมภาพันธ์ 2564 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
62 วัดบางเตยนอก 5 - 14 มีนาคม 2564 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
63 วัดไร่ใน 10-19 กุมภาพันธ์ 2564 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
64 วัดหนองแก ปลายปี 2564 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
65 วัดคลองเฆ่ 9-19 เมษายน 2564 ต.บางเตย อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
66 วัดนิคมควลเปล 15-21 มีนาคม 2564 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
67 วัดป่าสวนงาม 26 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา
68 วัดท่าดินแดง 1-10 พฤษภาคม 2564 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
69 วัดประดู่หอม 19-25 เมษายน 2564 ต.ป่าพยอม อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง
70 วัดหนองปด 19-25 เมษายน 2564 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
71 วัดหนองจอก(วัดศรีสุทธวาส) 28 ธันวาคม 2563 - 5 มกราคม 2564 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
72 วัดถ้ำชาละวัน 25 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร
73 วัดพระพุทธบาทดงงู 27 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
74 วัดหนองนา 29 ธันวาคม 2563 - 8 มกราคม 2564 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
75 วัดหล่ายโพธิ์ 28 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
76 วัดแสงสว่าง 26 ธันวาคม 2563 - 6 มกราคม 2564 ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
77 วัดบ้านเนินมะครึด 25 ธันวาคม 2563 - 5 มกราคม 2564 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
78 วัดพุมะคำสามัคคี 12 - 20 กุมภาพันธ์ 2564 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
79 วัดเสาวคนธ์ - ต.หัวสะพาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี
80 วัดบุ่งคล้า 27 ธันวาคม 2563 - 5 มกราคม 2564 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
81 วัดสังกิจจาราม 16 - 24 มกราคม 2564 ต.สะเตียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
82 วัดใหม่นาเฉลียง 26 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
83 วัดป่าซับกอง 26 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
84 วัดสว่างแสงจันทร์ รอกำหนดวัน ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
85 วัดหนองคูม่วง 1 - 3 มกราคม 2564 ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
86 วัดศิริมังคลาราม 31 ธันวาคม 2563 - 2 มกราคม 2564 ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
87 วัดบูรณะเขต 29-31 ธันวาคม 2563 ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
88 วัดโสธาราม 18-21 กุมภาพันธ์ 2564 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
89 วัดทรายแดงวนาราม 7-15 เมษายน 2564 ต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง
90 วัดกลางกร่ำ - ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง
91 วัดสันติวัน - ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง
92 วัดเนินสุข(ละโอก) - ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง
93 วัดห้วงหิน - ต.ซากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
94 วัดคุณสารหนองไร่ 9-18 เมษายน 2564 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
95 วัดป่าศรีมงคลธรรม - ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
96 วัดบ้านใหม่สามัคคี 28 ธันวาคม 2563 - 5 มกราคม 2564 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
97 วัดหนองมนต์น้อย 25-31 มกราคม 2564 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
98 วักห้วยเขว้าเจริญธรรม 27 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
99 วัดศาลาหม้อ 26-27 ธันวาคม 2563 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
100 วัดสามัคคีบุญญาราม (วัดดอยหลวงปู่หลวง) 1 - 9 พฤษภาคม 2564 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
101 วัดนาดี  4-6 มีนาคม 2564 ต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
102 วัดบ้านยาง 29 ธันวาคม 2563 - 2 มกราคม 2564 ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
103 วัดหนองบัว 7-11 ธันวาคม 2564 ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
104 วัดสุวรรณาราม (บ้านหนองสาด) 28 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
105 วัดศรีโพธิ์คำ 22 - 24 มกราคม 2564 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
106 วัดโคกกอ(พุทธนิมิต) 7-15 เมษายน 2564 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
107 วัดบ่อเกตุ 11 - 20 กุมภาพันธ์ 2564 ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา
108 วัดบางแก้ว 11-15 กุมภาพันธ์ 2564 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
109 วัดบุญนาคประชาสรรค์ (วัดต้นลำแพน) - ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
110 วัดธรรมโชติ - ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
111 วัดป่าระกำ 5-15 เมษายน 2564 ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว
112 วัดเขาจาน 10-18 เมษายน 2564 ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
113 วัดซับเม็ก 11 - 20 กุมภาพันธ์ 2564 ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
114 วัดนิคมเขาตาก้อน 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2564 ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
115 วัดบ้านช่องใต้ - ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
116 วัดโบสถ์แจ้ง 26 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
117 วัดม่วงฝ้าย - ค.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
118 วัดห้วยเจริญสุข 26 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 ต.ทักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
119 วัดศรีเมือง 31 ธันวาคม 2563 - 6 มกราคม 2564 ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
120 วัดใหม่เจริญผล 8 - 14 มกราคม 2564 ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
121 วัดกกตาด 26 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
122 วัดคอกวัว - ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
123 วัดเขากอม 8 - 18 เมษายน 2564 ต.คลองผา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี
124 วัดพรุศรี 18 - 27 พฤษภาคม 2564 ต.พรุไทย อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี
125 วัดรัษฎาราม (วัดเงิน) 15 - 22 มกราคม 2564 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี
126 วัดสมหวัง 4 - 14 กุมภาพันธ์ 2564 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี
127 วัดน้ำท่วม (วัดโพธิ์ศรีบ้านน้ำท่วม) 30 ธันวาคม 2563 - 2 มกราคม 2564 ต.สะโน อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
128 วัดศิริธรรมาราม 1-4 เมษายน 2564 ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
129 วัดปากน้ำฮวย 5 - 9 มีนาคม 2564 ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย
130 วัดวิเศษมงคล 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2564 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
131 วัดสว่างศรีสมพร 11-13​ กุมภาพันธ์​ 2564 ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง​ จ.หนองบัวลำภู​ 
132 วัดกลางเกาะระกำ - ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.อยุธยา
133 วัดศรีมณฑป 29 ธันวาคม 2563 - 2 มกราคม 2564 ต.จรเข้ร้อง อ.ไชโย จ.อ่างทอง
134 วัดคูมะนาวหวาน 27 ธันวาคม 2563 - 6 มกราคม 2564 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
135 วัดป่าคำสมบูรณ์ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ต.กิมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
136 วัดหนองงูเหลือม 12-15 กุมภาพันธ์ 2564 ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
137 วัดปัญจสมณาราม 22 - 24 มกราคม 2564 ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
138 วัดบ้านกลาง 3 - 4 เมษายน 2564 ต.ในผึ้ง อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี
139 วัดดงบัง 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2564 ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
140 วัดป่าทองปาน 22 - 24 มกราคม 2564 ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
141 วัดศรีชมภู 11 - 15 มีนาคม 2564 ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
142 วัดจันทร์ศรีมงคล 4-8 มีนาคม 2564 ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
143 วัดศรีวิลัย 3 - 9 มกราคม 2564 ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
144 วัดโนนพอก 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2564 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
145 วัดโพธิ์ศรีสว่าง 18-21 มีนาคม 2564 ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
146 วัดธรรมศิริบัณฑิต  24-31 มกราคม 2564 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
147 วัดพรสวรรค์ 5 - 9 มกราคม 2564 ต.เชียงดา อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
148 วัดสระมณี 26 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
149 วัดเทพนิมิต 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
150 วัดสามัคคีธรรม (จังโหลน) 28 ธันวาคม 2563 - 1 มกราคม 2564 อ.กูบังปาสู รัฐเคดาห์ มาเลเซีย
Last Updated on Friday, 09 April 2021 23:01
 

งานปิดทองฝังลูกนิมิต

Home
ความหมายลูกนิมิต
คำอธิฐานปิดทองฝังลูกนิมิต
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2567
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2566
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2565
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2564
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2563
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2562
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2561
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2560
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2559
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2558
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2557
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2556
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2555
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2554
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2553
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2552
งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2551
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2554
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2555
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2556
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2557
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2558
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2559
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2560
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2561
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2562
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2563
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2564
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2565
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2566
แผนที่ GOOGLE MAP ปี 2567

themesclub.com cms Joomla template
Copyright © 2007 ปิดทองดอทคอม  -  All Rights Reserved. design by themesclub.com
themesclub logo

PageRank Checking Icon Code text link สำหรับช่วยกันประชาสัมพันธ์ งานปิดทองฝังลูกนิมิตทั่วประเทศ สารบัญเว็บไทย