งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2561(xls) Print
Written by Administrator   
Saturday, 16 September 2017 13:23

Download File Excel (106 kb.) : www.pidthong.com_2561.xls 

(File Excel มีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เบอร์โทรติดต่อทางวัด,วันที่และเวลาตัดหวายลูกนิมิต,และข้อมูลอื่นๆ)

ลำดับ วัด วันที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 วัดคลองท่อม 24 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน  2560 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม  จ.กระบี่
2 วัดถ้ำปราสาทนาฬาคิริง 21 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
3 วัดโพธิ์เเก้ว 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 แขวงบางมด เขตจอมทอง จ.กรุงเทพ
4 วัดคอเขา(เขาธรรมอุทยาน) 14 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
5 วัดหาดงิ้ว 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
6 วัดถ้ำเจริญธรรม 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
7 วัดป่านาคำ 27 ธันวาคม 2560 - 6 มกราคม 2561 ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
8 วัดประชาพินิจ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ต.หนองกุง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
9 วัดห้วยสีทน 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2561 ต.โพนทอง อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์
10 วัดวังน้อยวนาราม 27 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
11 วัดคลองน้ำไหลใต้ 26 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน  จ.กำแพงเพชร
12 วัดจอมทองสามัคคีธรรม  29 ธันวาคม 2560 - 6 มกราคม 2561 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
13 วัดจำปากายงค์ 29 ธันวาคม 2560 - 6 มกราคม 2561 ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
14 วัดเเสงอรุณ 27 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
15 วัดสระทรงศิลา 19 - 22 มีนาคม 2561  ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนเเก่น
16 วัดกองศรี 14-21 กุมภาพันธ์ 2561 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนเเก่น
17 วัดสีสะปาวัน 23 - 31 มีนาคม  2561 ต.โจดหนองเเก อ.พล จ.ขอนเเก่น 
18 วัดสว่างหนองไฮ (ธรรมยุต)  1 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ต.พระลับ  อ.เมือง  จ.ขอนเเก่น 
19 วัดสว่างอารมณ์  14 - 17 มีนาคม 2561  ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนเเก่น  
20 วัดโพธิ์ศรีสำราญ 26 - 30 ธันวาคม 2560 ต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนเเก่น  
21 วัดโคกกรวด 29 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 ต.โนนพยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 
22 วัดป่าประชาราษฎร์ 23-27 กุมภาพันธ์ 2561 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 
23 วัดตาลเรียง 29 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
24 วัดเขาตาลิ่น 10 - 20 กุมภาพันธ์ 2561  ต.พลิ้ว อ.เเหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
25 วัดเจดีย์ทราย 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
26 วัดเขาบรรจบ 13 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี
27 วัดป่าอุทุมพร 13 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ฉมัน  อ.มะขาม จ.จันทบุรี
28 วัดคลองเม่น 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
29 วัดสามัคคีธรรม (แหลมฝาด) 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
30 วัดบางสาย 15 - 21 กุมภาพันธ์ 2561  ต. โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
31 วัดบางอ้อราษฎร์บำรุง 15 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
32 วัดประชาบำรุง 16 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
33 วัดคลองเจ้า 14 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ศาลาเเดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
34 วัดพนมชัย 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
35 วัดอ้อมเเก้ว 13 - 19 กุมภาพันธ์ 2561 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
36 วัดเขาไม้หน้าวราราม 15-19 กุมภาพันธ์ 2561 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
37 วัดห้วยใหญ่ 10 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
38 วัดมาบคล้า 11 - 19 กุมภาพันธ์ 2561 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 
39 วัดเทพรัตนวนาราม 25 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
40 วัดสาระพี 28 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
41 วัดหนองขนาก 29 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
42 วัดกันกง 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
43 วัดหนองสมบูรณ์ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
44 วัดเจริญศรีสุข 27 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ
45 วัดเขาหวดพนารักษ์ 29 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
46 วัดหนองโบสถ์ 15 - 20 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
47 วัดสว่างโพธิ์งาม 30 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
48 วัดป่าเขาน้อย 26 - 28 มกราคม 2561 ต.กุดชม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
49 วัดโนนสูงสะอาด 25 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2561 ต.โนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
50 วัดวังอุดม 31 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 ต.วังตะเฆ่  อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 
51 วัดถ้ำเขาปีบ 7 - 15 เมษายน 2561 ต.ทุ่งตะไคร้ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
52 วัดบ้านโหมง 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2561 ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
53 วัดเขาชันโต๊ะ 10 - 18 เมษายน 2561 ต.วิสัยเหนือ อ.เมือง จ.ชุมพร
54 วัดทัพชัย 30 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 ต.เเหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร
55 วัดถ้ำเสาหินพญานาค 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561 ต.โป่งงาม อ.เเม่สาย จ.เชียงราย
56 วัดใหม่ดอนเเก้ว  15 - 20 มกราคม 2561 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
57 วัดพระธาตุจอมใจ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2560 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
58 วัดพระธาตุจอมหงส์ 3 - 6 มกราคม 2561 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
59 วัดปางกอก 1-3 มีนาคม 2561 ต.เเม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย
60 วัดปางลาว 10 - 17 กุมภาพันธ์  2561 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
61 วัดพระธาตุศรีโยนก 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ทุ่งฟ้าฮ่าม  อ.เชียงเเสน จ.เชียงราย 
62 วัดกู่เต้า (มหานิกาย) 16 - 17 กุมภาพันธ์  2561 ต.โยนก อ.เชียงเเสน จ.เชียงราย 
63 วัดบ้านหนองสามัคคี 15-17 มีนาคม 2561 ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย 
64 วัดบ้านสันพัฒนา(สันมงคล)   30 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561   ต.เเม่จัน อ.เเม่จัน จ.เชียงราย  
65 วัดดอยงาม   27 - 28 มกราคม 2561 ต.ปงน้อย   อ.ดอยหลวง   จ.เชียงราย  
66 วัดจอมคีรี   30 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 ต.ผางาม  อ.เวียงชัย   จ.เชียงราย  
67 วัดม่วงคำ 26 - 29 พฤศจิกายน 2560 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
68 วัดสุวรรณฉิมพลี 5-8 เมษายน 2561 ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
69 วัดคลองศิลา 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
70 วัดหนองโค้ง 7 - 9 มิถุนายน 2561 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
71 วัดหนองเเหย่ง  11 - 20 มกราคม 2561  ต.หนองเเหย่ง  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่
72 วัดสันกลาง 9-14 มกราคม 2561 ต.ดอนเเก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่
73 วัดวารีวง 21 - 25 มีนาคม 2561 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง
74 วัดกะพังสุรินทร์ 17-19 เมษายน 2561 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
75 วัดโพธิ์น้อย 10 - 19 สิงหาคม 2561 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 
76 วัดเเสนสุข 16 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด
77 วัดดินเเดง 12 - 20 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด
78 วัดห้วยไม้เเป้น 20 - 27 มกราคม 2561 ต.มหาวัน อ.เเม่สอด จ.ตาก
79 วัดยางโองบน  23 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.เเม่สลิด  อ.บ้านตาก จ.ตาก
80 วัดหนองกะโห้ 30 พฤศจิกายน  - 5 ธันวาคม 2560 ต.ไม้งาม อ.เมือง  จ.ตาก
81 วัดนาโบสถ์ 22-30 มีนาคม 2561 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก
82 วัดบ้านขาม 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก
83 วัดโพธิ์แทน 13 - 22 กุมภาพันธ์ 2561 ต.โพธิ์แทน อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก
84 วัดคลองตัน 10 - 20 กุมภาพันธ์ 2561  ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
85 วัดสระน้ำส้ม 14 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
86 วัดศรีสะอาด 1 - 3 ธันวาคม 2560 ต.โพธิ์ตาก อ.เมือง จ.นครพนม
87 วัดทุ่งสว่าง 23 - 25 กุมภาพันธ์  2561 ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 
88 วัดเนรัญชราราม 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561  ต.โคกหินเเฮ่ อ.เรณูนคร  จ.นครพนม  
89 วัดค่ายเสรี 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ต.นางาม อ.เรณูนคร  จ.นครพนม  
90 วัดวังฆ้อง 16 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.สามตำบล  อ.จุฬาภรณ์  จ.นครรศรีธรรมราช
91 วัดบ้านพูน 18 - 24 มีนาคม 2561 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
92 วัดวิภาวดีรังสิตาราม 2 - 10 มิถุนายน 2561 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครรศรีธรรมราช
93 วัดตาหมอ 20 - 26 สิงหาคม 2561 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา  จ.นครศรีธรรมราช 
94 วัดหนองโคพรหมนิมิต 16 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ตะเเบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
95 วัดโคกน้อย 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
96 วัดใหม่สามัคคีธรรม 29 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
97 วัดบ้านหนองเเวง 29 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่   จ.นครราชสีมา
98 วัดสว่างธรรมาราม   29 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 ต.เสมาใหญ่   อ.บัวใหญ่   จ.นครราชสีมา
99 วัดป่าบุญมาธรรมวัฒน์  (บ้านดอนกระชาย) 1 - 6 ธันวาคม 2560 ต.ห้วยยาง  อ.บัวใหญ่   จ.นครราชสีมา
100 วัดป่าอภัยวัน 12-16 เมษายน 2561 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
101 วัดบ้านพร้าว 28 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
102 วัดใหม่รวมจิต 20-27 มีนาคม 2561 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
103 วัดหนองจอก(ชัยมงคล) 29 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 ต.โปงตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
104 วัดยางน้อย 28 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
105 วัดโตนด 30 ธันวาคม 2560 - 6 มกราคม 2561  ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
106 วัดไพล 8 - 16 เมษายน 2561 ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
107 วัดพุทธธรรมวิปัสสนา 29 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561  ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
108 วัดสระเพลง 29 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2561 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
109 วัดบุกระโทก 11-17 เมษายน 2561 ต.หนองหัวเเรด อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
110 วัดบ้านน้อยหนองหนาด 30 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา 
111 วัดทัพมะขาม  28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา 
112 วัดสมานมิตร  30 ธันวาคม 2560 - 14 มกราคม 2561 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
113 วัดหนองปรึก 1 - 9 มกราคม 2561 ต.ทุ่งอรุณ  อ.โชคชัย  จ.นครราชสีมา 
114 วัดบ้านหลุง 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 
115 วัดโนนกระเบื้อง 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย  จ.นครราชสีมา 
116 วัดท่าวังไทร  16 - 22 ธันวาคม 2560 ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 
117 วัดโนนสะอาด  11 - 15 เมษายน 2561 ต.กุดพิมาน  อ.ด่านขุนทด  จ.นครราชสีมา  
118 วัดโคกกร่าง 29 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 ต.สร้อยทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
119 วัดใหม่พรสวรรค์ 28 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
120 วัดรังงามปทุมรักษ์ 26 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
121 วัดบางเคียน 10 - 19 เมษายน 2561 ต.บางเคียน อ.ชุมเเสง จ.นครสวรรค์ 
122 วัดทุ่งทองวนาราม  29 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 ต.ทุ่งทอง  อ.หนองบัว  จ.นครสวรรค์  
123 วัดละหาร 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
124 วัดดอนชัย 27 - 29 มกราคม 2561 ต.เเละ อ.ทุ่งช้าง- เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
125 วัดพระธาตุเเช่เเห้ง 14 - 18 มกราคม 2561 ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน
126 วัดสว่างพัฒนา 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 ต.นากั้ง  อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
127 วัดกุดโคลน 29 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
128 วัดป่าประชาสันติธรรม 24 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2561 ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
129 วัดดอนไม้ไฟ  1 - 7 มกราคม 2561 ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
130 วัดโคกใหญ่ 11 - 15 เมษายน 2561 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
131 วัดโพนทอง 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
132 วัดหนองหัวลิง 25 - 27 กรกฎาคม 2561 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
133 วัดกัลยาณธรรมาราม 30 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
134 วัดหนองคูวนาราม 28 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
135 วัดสำโรงพัฒนา 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ต.กระสัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
136 วัดกร่าง 14 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 
137 วัดหนองโปร่ง 14 - 22 กุมภาพันธ์  2561  ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
138 วัดเพชราวุธ 14 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
139 วัดโนนฝาวพุทธาราม  14 - 25 กุมภาพันธ์  2561 ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี
140 วัดบ้านเขาขาด 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
141 วัดเกตุการาม(เนินม่วง) 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
142 วัดเขาน้อย  12 - 22 กุมภาพันธ์ 2561 ต.โพธิ์งาม  อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
143 วัดเนินสูงวนาลัย 13 - 22 กุมภาพันธ์ 2561  ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
144 วัดอินทรแบก 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
145 วัดปัวใหม่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ  จ.พะเยา
146 วัดคมนียเขต  (วัดคึกคัก) 16 - 25 มกราคม 2561 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
147 วัดลานช้าง 4 - 13 มกราคม 2561 ต.เขาชัยสน  อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
148 วัดนางหลง 1-10 เมษายน 2561 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 
149 วัดต้นไทร  18 - 25 เมษายน 2561 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง 
150 วัดป่าเรไรย์ 27 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
151 วัดทุ่งตับเต่า 27 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 ต. วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
152 วัดโป่งวัวแดง 24 ธันวาคม 2560 - 6 มกราคม 2561 ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
153 วัดอินทร์พรหมใย 26 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร
154 วัดศรีมงคล 28 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 ต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร
155 วัดพุทธสถานสันติวัน (วัดยักษ์) 28 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 ต.ทับยายเชียง อ. พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
156 วัดธรรมเกษตร 29 ธันวาคม 2560 - 6 มกราคม 2561 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
157 วัดสระสี่เหลี่ยม 6 - 15 เมษายน 2561 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
158 วัดหนองเตาอิฐ 28 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
159 วัดใหม่ทรายมูล  28 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 ต.วังนกเเอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
160 วัดน้ำหักพัฒนา 8 - 16 เมษายน 2561 ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
161 วัดหนองโรง 16 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
162 วัดช้าง 16 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
163 วัดหนองหว้า (เขาน้อย สระบัวเเก้ว) 16 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.วังไคร้  อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 
164 วัดถ้ำเขาน้อยเกสโร  (สำนักสงฆ์ถ้ำเขาน้อย) 17 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี  
165 วัดศิลาดอกไม้  28 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 ต.ชอนไพร  อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์
166 วัดทุ่งเศรษฐี  28 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
167 วัดโพธิ์เย็น  (บ้านบ่อไทย) 27 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 ต.บ่อไทย  อ.หนองไผ่  จ.เพชรบูรณ์
168 วัดราษฎร์ศรัทธาราม (บ้านไผ่ขวาง ) 30 ธันวาคม 2560 - 8 มกราคม 2561 ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่  จ.เพชรบูรณ์
169 วัดป่าประชานิมิตร  15 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 ต.หนองไผ่  อ.หนองไผ่  จ.เพชรบูรณ์ 
170 วัดป่าไผ่   25 - 28 มกราคม 2561 ต.เเม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่
171 วัดป่าธรรมอุทยาน  30 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 ต.กำพี้  อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 
172 วัดบ้านโนนศรี 19 - 20 มกราคม 2561 ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
173 วัดหมอแปง  23 - 24 ธันวาคม 2560 ต.เเม่นางเติง  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
174 วัดบูรพารามใต้ 30 ธันวาคม 2560 - 1 มกราคม 2561 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
175 วัดป่าอุทยาน(หนองผึ้ง) 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
176 วัดศิริมงคลเทพวราราม 10 - 13 มกราคม 2561  ต.ดินดำ   อ.จังหาร  จ.ร้อยเอ็ด 
177 วัดบ้านวังปากบุ่ง 9 - 11 มีนาคม 2561 ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 
178 วัดเนินเขาดิน 16 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ทุ่งควายกิน อ.เเกลง จ.ระยอง 
179 วัดท่ามะกอก 13 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.พังราด อ.เเกลง จ.ระยอง 
180 วัดมะเดื่อ (ถ้ำเขาลอย) 16 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 
181 วัดเขาหวาย 15 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
182 วัดรางโบสถ์ 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2561  ต.ดอยทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
183 วัดสัมพันธมิตร 27 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
184 วัดบ้านน้อย 27 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
185 วัดซับเสือแมบ 30 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 ต.นิคมสร้างตนเอง  อ.เมือง จ.ลพบุรี
186 วัดสายโท  30 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม2561 ต.โคกตูม  อ.เมือง  จ.ลพบุรี  
187 วัดทุ่งตึง 8 - 12 เมษายน 2561 ต.เเม่สุก อ.เเจ้ห่ม จ.ลำปาง
188 วัดหล่ายทุ่ง 2 - 4 มีนาคม 2561 ต.นาครัว อ.เเม่ทะ จ.ลำปาง
189 วัดรัตนคูหา (ถ้ำผากล้วย) 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561 ต.เเม่เมาะ อ.เเม่เมาะ จ.ลำปาง
190 วัดนทีวังการาม 23-24 กุมภาพันธ์ 2561  ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
191 วัดบ้านดอนหัววัง 22-25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
192 วัดสบเติงตะวันตก 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.เเม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง 
193 วัดน้ำดิบ 4-12 มีนาคม 2561 ต.เเม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง 
194 วัดน้ำหลง 15-17 กุมภาพันธ์ 2561 ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง 
195 วัดพระธาตุห้าดวง 18 - 20 เมษายน 2561 ต.ลี้  อ.ลี้   จ.ลำพูน
196 วัดบ่อโจง 15-18 กุมภาพันธ์ 2561 ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลำพูน 
197 วัดเวฬุวัน 29 - 31 ธันวาคม 2560 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
198 วัดชลธาราราม 24 - 30 ธันวาคม 2560 ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย
199 วัดศรีสว่างจอมแจ้ง 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย
200 วัดถ้ำผาฝาง 29 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย
201 วัดกระหวัน 11 - 14 มกราคม 2561 ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
202 วัดบ้านหลักหิน 15-20 กุมภาพันธ์ 2561 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
203 วัดศรีสุขสวัสดิ์  29 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
204 วัดเเสงอรุณ 11 - 14 เมษายน 2561 ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
205 วัดหนองเเคน (ไฮเลิง)   26 - 30 ธันวาคม 2560 ต.สำโรงปราสาท   อ ปรางค์กู่   จ.ศรีสะเกษ  
206 วัดสันติสุขพัฒนา 9 - 11 มีนาคม 2561 ต.นาเเต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
207 วัดบ้านบึงน้อย 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
208 วัดป่าดอนตาล (ธรรมยุต) 29 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 ต.ส่องดาว  อ.ส่องดาว  จ.สกลนคร
209 วัดโคกก่อง 1 - 3 มีนาคม 2561 ต.โคกก่อง อ.เมือง  จ.สกลนคร 
210 วัดหนองบัวใหญ่ 5 - 7 มกราคม 2561 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร 
211 วัดช้างคลอด 21 - 26 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ท่าหมอไกร อ.จะนะ จ.สงขลา
212 วัดลำพดจินดาราม 3 - 11 กุมภาพันธ์  2561 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา
213 วัดเกาะไม้ใหญ่ 4 - 14 พฤษภาคม 2561 ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา
214 วัดป่ายาง 17 - 25 กุมภาพันธ์  2561 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
215 วัดหนองกระพง  (ศาลาเเดง) 12 - 20 กุมภาพันธ์ 2561 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม
216 วัดคลองยาง 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระเเก้ว
217 วัดวังรี  13 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระเเก้ว
218 วัดสองพี่น้อง 10 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระเเก้ว
219 วัดคลองศรีเมือง 13 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ท่าเเยก อ.เมือง  จ.สระเเก้ว
220 วัดทุ่งเจริญ (หนองผำวนาวาส) 10 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระเเก้ว
221 วัดไทยสามารถ (สันติธรรม) 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2561 ต.บ้านด่าน  อ.อรัญประเทศ จ.สระเเก้ว
222 วัดบ้านด่านหนองขาม 11 - 20 กุมภาพันธ์ 2561 ต.บ้านด่าน  อ.อรัญประเทศ จ.สระเเก้ว
223 วัดซับชะอม 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
224 วัดดอยหินปูน 10 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
225 วัดดงมะเกลือ 28 ธันวาคม 2560-5 มกราคม 2561 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
226 วัดถ้ำเจริญสุข 26 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 ต.เขาดินพัฒนา  อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 
227 วัดสุธาวุฒิ (วัดใหม่ยายตุ๊) 15 - 21 กุมภาพันธ์ 2561  ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 
228 วัดดอนไผ่ใหญ่ ( ดอนยายเผื่อน) 29 ธันวาคม 2560 - 6 มกราคม 2561 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
229 วัดหนองเต่า (วัดเต่าทอง) 29 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 ต.ป่าเเฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
230 วัดนาไผ่ล้อม 30 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
231 วัดดงยาง 29 - 31 ธันวาคม 2560 ต. หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
232 วัดพระธาตุผาเวียง 17 - 21 มกราคม 2561 ต.เเม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
233 วัดเขาดินไพรวัน 29 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
234 วัดเเม่น้ำ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
235 วัดดอนจันทร์ 20 - 26 พฤศจิกายน 2561 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
236 วัดม่อนจำศีล  21 - 24 ธันวาคม 2560 ต.กลางดง   อ.ทุ่งเสลี่ยม  จ.สุโขทัย 
237 วัดฝั่งหมิ่น   9 - 13 มกราคม 2561  ต.ไทยชนะศึก  อ.ทุ่งเสลี่ยม  จ.สุโขทัย 
238 วัดใหม่ฉายหิรัญ 28 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
239 วัดกกเต็น 26 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
240 วัดกุ่มโคก 29 ธันวาคม 2560 - 6 มกราคม 2561 ต.ทุ่งคล้อ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
241 วัดลุ่มบัว 31 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561  ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
242 วัดหลวง 14 - 24 กุมภาพันธ์  2561 ต.ยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
243 วัดบ้านโพธิ์  9 - 13 เมษายน 2561  ต.บ้านกุ่ม  อ.สองพี่น้อง  จ.สุพรรณบุรี 
244 วัดไผ่แอกสามัคคีธรรม 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 
245 วัดสามโค  28 ธันวาคม 2560 - 1 มกราคม 2561 ต.ปราสาททอง อ.เขวาสิรินทร์ จ.สุรินทร์
246 วัดบรมนิเวศน์ 23-29 เมษายน 2561 ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
247 วัดบ้านตะเพรา 19-25 มีนาคม 2561 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
248 วัดนาบัว 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์
249 วัดป่าดงคู 9-12 กุมภาพันธ์ 2561 ต.โชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
250 วัดนิมิตรัตนาราม 29 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 ต.ตระเปียงเตีย อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
251 วัดตะเคียนบวรรัตน์ 11-15 เมษายน พ.ศ.2561 ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
252 วัดโนนเเดง 11-14 เมษายน 2561  ต.ยาง  อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
253 วัดสามัคคีศรีบูรพา 13-19 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ขอนแตก อ.สังขะ จ.สุรินทร์
254 วัดไตรมิตร 11-15 เมษายน 2561 ต.ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 
255 วัดศรีชมชื่น 29 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
256 วัดเกาะเเก้วขวัญเมือง 5 - 11 มกราคม 2561 ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
257 วัดศรีสังวร  1 - 7 มกราคม 2561 ต.โพนทอง อ.โพธิ์ตาก  จ.หนองคาย
258 วัดอุบลวนาราม 29 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
259 วัดมีชัยท่า 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.หนองคาย
260 วัดสามัคคีชัย 2 - 6 มกราคม 2561 ต.หนองบัวใต้  อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
261 วัดศรีสว่างอุดมพร 30 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 ต.กุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
262 วัดพรหมนิมิต 10 - 18 มีนาคม 2561 ต.เต่าเล่า อ.บางซ้าย จ.อยุธยา
263 วัดโพธิ์เผือก(ทุ่งมะขามหย่อง) 23-25 มกราคม 2561 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา
264 วัดมหานาม 15 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง
265 วัดระฆังทอง 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 ต.หมอม้า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
266 วัดบ้านเหล่าขวาว 14 - 16 เมษายน 2561 ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
267 วัดโพธาราม 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 
268 วัดโนนน้ำย้อย  3 - 8 มกราคม 2561 ต.เเซเเล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
269 วัดป่าอัมพวัน 29 ธันวาคม 2560 - 1 มกราคม 2561 ต.เชียงเเหว อ.กุมภวาปี  จ.อุดรธานี
270 วัดแก้วอินทราราม 9 - 13 เมษายน 2561 ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
271 วัดดอนตาล 28 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
272 วัดป่าสีตะวนาราม  12 - 16 เมษายน 2561 ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
273 วัดโนนสวรรค์ 5 - 10 มกราคม 2561 ต.บ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี
274 วัดป่าภูวังทอง 15-18 กุมภาพันธ์ 2516 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
275 วัดบุญญานุสิทธิ์ 14-18 กุมภาพันธ์ 2561 ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
276 วัดนาถกรณธรรม 6-10 กุมภาพันธ์ 2561 ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 
277 วัดทัพหลวง 28 ธันวาคม 2560 - 8 มกราคม 2561 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
278 วัดเพชรน้ำผึ้ง 25 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
279 วัดวิหารธรรม 30 ธันวาคม 2560 - 8 มกราคม 2561 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
280 วัดอุดรภาราม 10 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ต.โนนสว่าง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
281 วัดป่าพรหมมาวาส 15 - 17 มีนาคม 2561 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
282 วัดป่าไร่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
283 วัดสัลเลขธรรม 14 - 15 เมษายน 2561 ต.เเพงใหญ่ อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
284 วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล 18 - 20 ตุลาคม 2560 แคว้นอูธ อ.ไภรวา ประเทศเนปาล
285 วัดไทยกุสาวดี พุทธวิหาร 25 - 26 มีนาคม 2561 กุสินารา รัฐอุตตระ ประเทศอินเดีย
Last Updated on Tuesday, 24 July 2018 22:02