งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2556(xls) Print
Written by Administrator   

Download File Excel (81 kb.) : www.pidthong.com_2556.xls 
(File Excel มีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เบอร์โทรติดต่อทางวัด,วันที่และเวลาตัดหวายลูกนิมิต,และข้อมูลอื่นๆ)

ลำดับ วัด วันที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 วัดเขาพนม (ห้วยเสียด) 22 - 28 เมษายน 2556 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่
2 วัดเขาหัวสิงห์ 15 - 20 เมษายน 2556 ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
3 วัดโภคาจูฑามาตย์ 18 - 26 มกราคม 2556 ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่
4 วัดแป้นทองโสภาราม 23 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2556 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพ
5 วัดแทนวันดีสุขาราม 7 - 13 กุมภาพันธ์ 2556 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพ
6 วัดอาวุธวิกสิตาราม(วัดบางพลัดนอก) รอวันที่ตัดหวาย แขวงบางพลัด เขตบางพลัด จ.กรุงเทพ
7 วัดเพลง 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2556 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพ
8 วัดพลมานีย์ 8 - 18 กุมภาพันธ์ 2556 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพ
9 วัดหนองตาก้าย 8 - 16 กุมภาพันธ์ 2556 ต.หนองประดู่  อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
10 วัดเขากรวด 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
11 วัดซ้องสาธุการ  (บ้านซ่อง) 8 - 18 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
12 วัดเขาสว่างธรรม 28 ธันวาคม 2555 - 5 มกราคม 2556 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
13 วัดทรายทองศรัทธาราม 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
14 วัดท่าตะคร้อเขาทอง 28 ธันวาคม 2555 - 5 มกราคม 2556 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
15 วัดปรือพันไถ 26 ธันวาคม 2555 - 3 มกราคม 2556 ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
16 วัดประดาเจ็ดรัง 28 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
17 วัดศิริมงคล 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2556 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
18 วัดศรีสุมังค์ 7 - 12 เมษายน 2556 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 
19 วัดกลุ่มสระบุรี 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
20 วัดสตอน้อย 9-17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี
21 วัดเขาทอง 9-17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
22 วัดบ้านขอม(เวชทรัพย์) 7 - 19 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
23 วัดโคกรัก 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2556 ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
24 วัดประศาสน์โสภณ 8 - 18 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ท่าพลับ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
25 วัดราชฮ้วง 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2556 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
26 วัดอุดมมงคล 8 - 19 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
27 วัดคลองวังอ้ายเนื้อ 8 - 18 กุมภาพันธ์ 2556 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
28 วัดบางแก้ว 8 - 19 กุมภาพันธ์ 2556 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
29 วัดเขาใหญ่ 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2556 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
30 วัดหลุมมะนาว 10 - 16 กุมภาพันธ์ 2556 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
31 วัดถ้ำประทุน 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
32 วัดบ้านในบน 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
33 วัดแปลงกระถิน 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
34 วัดเก่าโบราณ 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.บางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี
35 วัดหลวงพ่อขาว 1 - 9 ธันวาคม 2555 ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท
36 วัดนก 28 ธันวาคม 2555 - 5 มกราคม 2556 ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
37 วัดธรรมวิจิตร(ดอนสีนวน)  27 ธันวาคม 2555 - 4 มกราคม 2556 ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท
38 วัดป่ายาง 7 -10 มีนาคม 2556 ต.ลุ่มลำชี อ.เขว้า จ.ชัยภูมิ
39 วัดชัยแสวง 12 - 15 เมษายน 2556 ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
40 วัดวังทองสามัคคีธรรม 11 - 15 เมษายน 2556 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
41 วัดสุราลัย 16 - 19 มีนาคม 2556 ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
42 วัดเขาบ่อ 10 - 20 เมษายน 2556 ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร
43 วัดช่องรอ 11 - 18 เมษายน 2556 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร
44 วัดธัมมัง 5 - 14  กรกฏาคม 2556 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
45 วัดสันธาตุ 29 ธันวาคม 2555 - 2 มกราคม 2556 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย
46 วัดแสงแก้วโพธิญาณ 22 - 25  มีนาคม  2556 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
47 วัดบวกครกเหนือ 12 - 16 กุมภาพันธ์2556 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
48 วัดหัวถนน 29 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.นาพละ อ.เมือง จ.ตรัง
49 วัดขุนสิทธิ์(วัดต้นเหรียง) 26 -31 มีนาคม 2556 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง
50 วัดชลวาปีวิหาร (หนักแบกหัวนอน) 3 - 9 พฤษภาคม 2556 ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
51 วัดเขาไม้แก้ว 20 - 28 เมษายน 2556 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง
52 วัดสลักเพชร 31 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด
53 วัดโป่งจันตา 10 - 18 กุมภาพันธ์ 2556 ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด
54 วัดวงษ์พัฒนา 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด
55 วัดใหม่โพธาราม(ด่านชุมพล) 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด
56 วัดเขาเพิ่มศรีสว่าง 7 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก
57 วัดทุ่งกระพังโหม 7 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
58 วัดรางหมัน 7 - 18 กุมภาพันธ์ 2556 ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
59 วัดโนนผักชี 3 - 11 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ชีวึก  อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
60 วัดบ้านหาญ 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
61 วัดหนองแวง 29 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
62 วัดสระตะเฆ่ 10 - 17 เมษายน 2556 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
63 วัดตะกุด 31 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
64 วัดบุพรมราช(ป่าฤทธิไกร) 27 ธันวาคม 2555 - 5 มกราคม 2556 ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
65 วัดหนองพลวงใหญ่ 9 - 16 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
66 วัดหนองตาคง 30 ธันวาคม 2555 - 5 มกราคม 2556 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
67 วัดสีคิ้วคณาราม 28 ธันวาคม 2555 - 4 มกราคม 2556 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
68 วัดหนองไผ่พัฒนา 30 ธันวาคม 2555 - 3 มกราคม 2556 ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
69 วัดสระมะค่า 24 - 28 มีนาคม 2556 ต.หนองไม้ไผ่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
70 วัดสำนักขัน 9 - 19 กุมภาพันธ์ 2556 ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
71 วัดหน้าเขาเหมน 5 - 9  มีนาคม  2556 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
72 วัดนาเหรง 25 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2556 ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
73 วัดปากนครบน 5 - 13 มกราคม 2556 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
74 วัดเสาธง 27 กันยายน - 6 ตุลาคม 2556 ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
75 วัดศรีกัลยาณนิคม 27 ธันวาคม 2555 - 4 มกราคม 2556 ต.วังซ่าน อ.เเม่วงก์ จ.นครสวรรค์
76 วัดหนองขอน 27 ธันวาคม 2555 - 5 มกราคม 2556 ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
77 วัดไผ่นาเริง 29 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
78 วัดลาดทิพยรส 29 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
79 วัดเขาดินศิริวัฒนาราม 28 ธันวาคม 2555 - 5 มกราคม 2556 ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
80 วัดหนองมะขาม 29 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
81 วัดลานชัยสามัคคี 28 ธันวาคม 2555 - 3 มกราคม 2556 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
82 วัดวังมะเดื่อ 30 ธันวาคม 2555 - 5 มกราคม 2556 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
83 วัดดอนสะแก 10 - 20 กุมภาพันธ์ 2556 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
84 วัดโตนด 7 - 18 กุมภาพันธ์ 2556 ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี
85 วัดปากคาด  (สว่างอุทิศ) 26 - 31 มกราคม 2556 ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
86 วัดปทุมคงคา 20 - 26 มีนาคม 2556 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
87 วัดนิคมเขต 7 - 11 กุมภาพันธ์  2556 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
88 วัดบุตาเวสน์ 24 - 30 มีนาคม 2556 ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
89 วัดทุ่งจังหัน 29 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
90 วัดพินทอง 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
91 วัดปราสาททอง 26 ธันวาคม 2555 - 3 มกราคม 2556 ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
92 วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต) 5 - 14 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
93 วัดป่างิ้ว 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2556 ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
94 วัดตำหนัก 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
95 วัดทุ่งประดู่ 29 ธันวาคม 2555 - 4 มกราคม 2556 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
96 วัดนาหูกวางหลวงปู่ทอง 29 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
97 วัดหนองระแวง(วัดชัยภูมิ) 8 - 16 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
98 วัดวังก์พง 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
99 วัดสองกะลอนประชาสรรค์ 8 - 14 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
100 วัดสมอโพรง 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
101 วัดโคกกระจง 8 - 19 กุมภาพันธ์ 2556 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
102 วัดทุ่งสามัคคี 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
103 วัดป่าทรงนิมิตร 7 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
104 วัดมณีศรีมหาธาตุ 26 - 31 มีนาคม 2556  ต.กระไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
105 วัดผดุงธรรมโพธิวาส 9 - 19 กุมภาพันธ์ 2556 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
106 วัดท้ายวัง 17 - 25 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
107 วัดลานข่อย 6 - 12 มิถุนายน 2556 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
108 วัดควนถบ 3 - 9 มิถุนายน  2556 ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง
109 วัดหนองสองห้อง 28 ธันวาคม 2555 - 3 มกราคม 2556 ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
110 วัดท่านั่ง 24 ธันวาคม 2555 - 3 มกราคม 2556 ต.ท่านั่ง อ.โพทะเล จ.พิจิตร
111 วัดปากลัด 26 ธันวาคม 2555 - 5 มกราคม 2556 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร
112 วัดหนองขำ  28 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
113 วัดหนองสองห้อง 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
114 วัดหนองกวางลี้ 26 ธันวาคม 2555 - 3 มกราคม 2556 ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
115 วัดอรัญญิก 18 - 25 เมษายน 2556 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
116 วัดสระไม้เเดง 28 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
117 วัดตะเคียนเตี้ย (วัดหนองกระบาก) 4 - 9 ธันวาคม 2555 ต.คันโช้ง  อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
118 วัดนาขาม 27 ธันวาคม 2555 - 2 มกราคม 2556 ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
119 วัดกรุงกรัก 9 - 15 เมษายน 2556 ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 
120 วัดห้วยสัตว์ใหญ่ 8 - 16 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ป่าเต็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
121 วัดไร่ดอน (เขากิ่ว) 8 - 16 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
122 วัดเขาค้อพัฒนาราม 28 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
123 วัดธรรมรัตนาราม 29 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.บ้านกล้วย อ.ชนเเดน จ.เพชรบูรณ์
124 วัดสว่างสันติวรรณ 25 ธันวาคม 2555 - 1 มกราคม 2556 ต.วังหิน อ.วังโปร่ง จ.เพชรบูรณ์
125 วัดวังอ่าง 28 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
126 วัดเนินสมบูรณ์ 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง
127 วัดคีรีวนาราม(วัดสองสลึง) 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง
128 วัดปทุมาวาส (หัวชวด) 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
129 วัดสำนักกะท้อน 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
130 วัดสำนักทอง 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง
131 วัดคลองเขต 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
132 วัดหนองตาเนิด 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
133 วัดพุแค 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
134 วัดหนองนกกระเรียน 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
135 วัดทุ่งตาล 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 
136 วัดป่าเนินหาญ 11 - 18 เมษายน 2556 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
137 วัดทะเลวังวัด 27 ธันวาคม 2555 - 2 มกราคม 2556 ต.ทะเลวังวัด อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
138 วัดหนองน้ำใส 8 - 16 กุมภาพันธ์ 2556 ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
139 วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง 28 ธันวาคม 2555 - 3 มกราคม 2556 ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
140 วัดสบคือ 28 ธันวาคม 2555 - 4 มกราคม 2556 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง
141 วัดวีระราษฎร์บำรุง 29 ธันวาคม 2555 - 2 มกราคม 2556 ต.นาด้วง  อ.นาด้วง จ.เลย
142 วัดโพนงาม 22 - 31 มีนาคม 2556  ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย
143 วัดขามป้อม 1 - 4 มีนาคม  2556 ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
144 วัดหนองกาด 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ลมศักดิ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
145 วัดกันทรอมใต้ 29 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2556 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
146 วัดบ้านยางน้อย 14 - 18 เมษายน 2556 ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
147 วัดนาครินทร์ 26 - 31 ธันวาคม 2555 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
148 วัดบ้านตูม 15 - 18 มีนาคม 2556 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
149 วัดบ้านโพธิ์ศรี 9 - 13 เมษายน 2556 ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
150 วัดโนนเพ็ก 14 - 17 เมษายน 2556 ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
151 วัดบ้านขวาว 11 - 15 เมษายน 2556 ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
152 วัดสว่างอารมณ์ 29 - 31 มีนาคม 2556 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
153 วัดเชิงคีรี (ควนป่าชิง) 23 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2556 ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา
154 วัดบ่อระกำ 10 - 19 พฤษภาคม 2556 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
155 วัดธรรมาวาส (ควนรู) 13 - 22 มิถุนายน 2556 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
156 วัดสะบ้าย้อย 27 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2556 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
157 วัดท่าแซ 1 - 15 เมษายน 2556 ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
158 วัดเกาะเนียง 27 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2556 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล
159 วัดโคกสว่าง 7 - 16 กุมภาพันธ์ 2556 ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
160 วัดนาเจริญ 7 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
161 วัดประตูโขง 8 - 16 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
162 วัดช่องกุ่ม 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
163 วัดรัตนคีรี 7 - 16 กุมภาพันธ์ 2556 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 
164 วัดถ้ำญาณสังวร 28 ธันวาคม 2555 - 5 มกราคม 2556 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
165 วัดหนองกระทุ่ม 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
166 วัดซับดินดำ 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
167 วัดพระยาทด 3 - 10 มีนาคม 2556 ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
168 วัดสหมิตรมงคล 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี
169 วัดหนองปลากะดี่ 28 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี
170 วัดโคนอน 28 ธันวาคม 2555 - 5 มกราคม 2556 ต.พักทัน ต.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
171 วัดล่องกะเบา 29 ธันวาคม 2555 - 9 มกราคม 2556 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
172 วัดป่าชนะสงคราม 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
173 วัดหัวเขา 28 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.สระกระโจม   อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
174 วัดหนองเปาะ 30 ธันวาคม 2555 - 7 มกราคม 2556 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
175 วัดองค์พระ (หนองมะเขือ) 28 ธันวาคม 2555 - 5 มกราคม 2556 ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
176 วัดปากดง 28 ธันวาคม 2555 - 5 มกราคม 2556 ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
177 วัดหนองจิกยาว 29 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
178 วัดเขาถ้ำเสือ 8 - 16 กุมภาพันธ์ 2556 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
179 วัดคณฑี 7 - 15 กุมภาพันธ์ 2556 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
180 วัดป่าท่าไท 10 - 16 เมษายน 2556 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
181 วัดหาดน้อย 18 - 21 พฤษภาคม 2556 ต.บางมะเดื่อ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
182 วัดภูธรอุทิศสิทธาราม 18 - 27 มกราคม 2556 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
183 วัดประโยค 18 - 26 พฤษภาคม 2556 ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
184 วัดป่าท่าตูม 23 - 25 ธันวาคม 2555 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
185 วัดหิมวันบรรพต 17 - 23  มีนาคม  2556 ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
186 วัดสุวรรณาราม  (หลักวอ) 25 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2556 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
187 วัดโคกอุดม(วัดป่าคำพระองค์) 29 ธันวาคม 2555 - 1 มกราคม 2556 ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
188 วัดสายชลมณฑาราม 29 ธันวาคม 2555 - 5 มกราคม 2556 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย
189 วัดปากกราน 10 - 16 กุมภาพันธ์ 2556 ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา
190 วัดไพรฑูริย์ถนิมาราม 8 - 16 กุมภาพันธ์ 2556 ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.อยุธยา
191 วัดบ้านเพชร 28 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
192 วัดเทพนิมิตร(วัดดง) 21 - 27 มีนาคม 2556  ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
193 วัดหนองคันธมาศ 27 - 31 ธันวาคม 2556 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
194 วัดหูช้าง 28 ธันวาคม 2555 - 5 มกราคม 2556 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
195 วัดหนองหญ้านาง 26 ธันวาคม 2555 - 3 มกราคม 2556 ต.หนองไผ่เเบน  อ.เมือง จ.อุทัยธานี
196 วัดป่าศรัทธาธรรม 28 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
197 วัดหนองแขวนกูบ 29 ธันวาคม 2555 - 6 มกราคม 2556 ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

Last Updated on Wednesday, 06 March 2013 05:17