งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2565 (รูป) Print
Written by Administrator   
Thursday, 02 December 2021 19:35

**ช่วงนี้ บางวัดอาจมีเลื่อนการจัดงาน รบกวนติดต่อทางวัด เพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องครับ**

Download EXCEL (งานปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2565)


https://www.pidthong.com/download/www.pidthong.com_2565.xls


แผนที Google งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2565


บทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวรป้ายประกาศงานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2560


การปิดทองฝังลูกนิมิต
วิธีการปิดทองฝังลูกนิมิตจะประกอบด้วย ดอกไม้, ธูป, เทียน, ดินสอ, เข็ม,ด้าย และ กระดาษอธิษฐาน เพราะเชื่อว่า 
ด้ายช่วยให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้ามีความผาสุกอย่างต่อเนื่อง , เข็มช่วยให้สติปัญญาเฉียบแหลม ความจำดี ,
ดินสอและกระดาษ ให้ผู้ทำบุญเขียนข้อความอธิษฐานลงในกระดาษ และฝังลงไปพร้อมกับลูกนิมิต
 เพื่อให้คำอธิษฐานอยู่ใกล้เขตพัทธสีมา อยู่ใกล้พระพุทธองค์ เพราะเขตพัทธสีมาเป็นเขตแห่งผู้ชนะมารทั้งปวง

Last Updated on Thursday, 07 April 2022 10:40